[Home Page]

KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60

Nová verze přináší několik nových funkcí a rozšíření stávajících nástrojů. Mezi novými funkcemi lze najít nástroj pro zobrazení obsahu atributů do textu v definičním bodě plochy nebo nové funkce pro tisk a export formulářů geodetických údajů o PBPP pro předání katastrálnímu pracovišti.

Zpracovatelé geometrických plánů mohou při importu podkladů VFK získat seznam měřených souřadnic bodů. Vylepšeno a zpřehledněné bylo také zpracování výpisu věcných břemen a jiných věcných práv na listu vlastnictví.

Do programu PROLAND byl doplněn export seznamu parcel do formátu CSV pro předání katastrálnímu pracovišti. Úprav se dočkala také funkce pro export výsledků pozemkové úpravy do VFK, která nově umí importovat seznam rušených parcel z VFK souboru určeného pro DIKAT. Dále lze zmínit rozšíření tabulky čar o kreslicí klíče pro zobrazení hranic chráněných území a prvků územních systémů ekologické stability.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 24.06.2008
ID článku: 2937
další informace: wwww.gepro.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server] SoftwareZ domova [Pošta]