[Home Page]

Etický kódex geodeta

Prečítajťe si návrh etického kódexu geodeta, ktorý bol spracovaný s použitím:
* Etického poriadku Slovenskej komory stavebných inžinierov / Bratislava 1993 /
* Etického kódexu Zeměměřiče Komory geodetů a kartografů / Praha 1995 /
* Kódexu profesnej etiky geodeta Stawarzyszenia Geodetów Polskich / 1995 /
* pripomienok členov predstavenstva a predsedov ostatných orgánov komory ako aj členov komory.

Okrem týchto materiálov znenie nášho etického kódexu bolo porovnávané aj s etickým kódexom FEANI (Európska federácia národných inžinierskych asociácií). FEANI je medzinárodná organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá má aktívne vzťahy v UNESCO, UNIDO a v Rade Európy a okrem iného udeľuje titul EUR ING (Euroinžinier) inžinierom z 27 členských európskych krajín (medzi týmito krajinami je aj Slovensko) na základe prihlášky. Okrem iných podmienok (vzdelanie, prax, znalosť svetového jazyka, registračné poplatky,....) má vo svojom štatúte, že uchádzač musí súhlasiť s etickým kódexom FEANI, pričom je uvedené, že pokiaľ je inžinier viazaný vo svojej vlasti akýmikoľvek etickými pravidlami, etický kódex FEANI ho nenahradzuje, ale len doplňuje.

Taktiež v Bielej knihe, ktorá pojednáva o príprave na spoločný európsky vnútorný trh a o aproximácii legislatívy asociovaných krajín, je viacero zmienok o rešpektovaní etických princípov hostiteľského štátu migrantmi, o členstve v profesných organizáciách a o rešpektovaní etických princípov týchto organizácií v regulovaných povolaniach.

Všetko len posilňuje argumenty o nevyhnutnosti prijať Etický kódex geodeta, že to nie je materiál zbytočný a samoúčelný. Navrhovaný kódex nemá byť len súborom etických pravidiel pri autorizačnom overovaní geodetických a kartografických prác, týka sa aj výkonu samotných prác členmi KGK a má ambície stať sa v budúcnosti u nás etickým princípom v profesii geodeta všeobecne.

******************
Poznámka redakce: Z článku Jána Hardoše jsme převzali pouze závěr. Celé znění naleznete na: www.pce.sk/clanky/etika2.htm

******************
Kromě zde zveřejněného návrhu z roku 1997, naleznete na webu KGK SR také konečné znění Etického kodexu - www.kgk.sk/KGK/EtickyKodex.htm

redakce

vyvěšeno: 01.07.2008
poslední aktualizace: 15.08.2008
ID článku: 2953
další informace:www.pce.sk/clanky/etika2.htm
www.kgk.sk/KGK/EtickyKodex.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Různé
Zajímavosti Ze zahraničí
KGK
[Pošta]