[Home Page]

Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe

Problematika etických vzťahov a požiadaviek je v dnešnej zložitej firemnej kultúre nielen aktuálna, ale čoraz dôležitejšia. Nastáva obdobie, keď je potrebné nastoliť vyšší etický poriadok u nás. Riešenie naznačeného problému, ako priviesť podnikateľské subjekty k rešpektovaniu uvedených etických hraníc, možno hľadať v dvoch základných dimenziách. Jednou z nich je regulácia podnikateľských aktivít a vzťahov pomocou právnych noriem, ktoré vymedzujú prípustné správanie spolu s jeho vynútením a aj sankcionovaním.
Druhá možnosť, ako uviesť podnikateľskú etiku do praxe, spočíva vo výchove, a to jej zaradením do sústavy škôl a súčasne v rôznych formách vzdelávania v oblasti podnikania. Kurzy podnikateľskej etiky sú dnes súčasťou štúdia ekonomických smerov na mnohých európskych a amerických univerzitách.

*******************************
vice na www.pce.sk/clanky/etika01.htm

redakce

vyvěšeno: 01.07.2008
ID článku: 2954
další informace: www.pce.sk/clanky/etika01.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Různé
Zajímavosti Ze zahraničí
KGK
[Pošta]