[Home Page]

Stanovenie ceny geodetických a kartografických prác

Ak cenu stanovíme nízko, dochádza k „šturmovčine” pri samotnom výkone prác a zákonite aj k nedodržaniu kvalitatívnych podmienok.

Zvlášť obtiažne je správne stanovenie ceny prác v odbore geodézia a kartografia. Na rozdiel od iných technických odborov v našom odbore je len minimum sériovej výroby. Vo väčšine prípadov možno naše výrobky považovať za prototypy. Preto je potrebné mimoriadne citlivo pristupovať k stanoveniu podielu duševnej práce k celkovým prevádzkovým nákladom.

***********************

více na: www.pce.sk/clanky/etika05.htm

redakce

vyvěšeno: 01.07.2008
ID článku: 2955
další informace: www.pce.sk/clanky/etika05.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Různé
Ze zahraničí KGK
[Pošta]