[Home Page]

Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov

KGK SR v rámci Dohody o spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky /ÚGKK SR/ spolupracuje s odborom katastrálnej inšpekcie /OKI/. Má tak možnosť oboznámiť sa a rozborovať všetky výsledky kontrol, vykonaných katastrálnymi inšpektormi a reagovať na ne.

Predstavenstvo Komory sa zaoberalo najmä alarmujúcou štatistikou, uvedenou v tejto informácii, kde je konštatované, že zo 109 kontrolovaných geometrických plánov boli u 93 z nich zistené nedostatky väčšieho rozsahu...

*******************************

více na: www.pce.sk/clanky/etika07.htm

redakce

vyvěšeno: 01.07.2008
ID článku: 2957
další informace: www.pce.sk/clanky/etika07.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Různé
Ze zahraničí KGK
[Pošta]