[Home Page]

Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros a zememerači

Dá sa povedať, že zememerači na stavbu prišli s prvými realizátormi a budú odchádzať medzi poslednými. Mnohí však ostanú na stavbe trvalo. Popri stavebných geodetov nepretržite merajú na vodnom diele ich kolegovia z technicko-bezpečnostného dohľadu a budú po stránke meračskej sledovať chovanie sa diela počas celej jeho životnosti.

*****************************

Více o 17 letech výstavby vodního díla z pozice slovenských zeměměřičů naleznete na www.pce.sk/clanky/gabcik.htm

redakce

vyvěšeno: 01.07.2008
ID článku: 2958
další informace: www.pce.sk/clanky/gabcik.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Geodézie
Různé Ze zahraničí
[Pošta]