[Home Page]

Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech

PLZEŇ (30.6.2008) - Poslední červnové pondělí se v Plzni uskutečnila cyklokonference „Kolem (nejen) krajem - jak dál“, která byla financována z prostředků Evropské unie z fondu ERDF v rámci přeshraniční spolupráce mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem. Jak je známo, cestovní ruch je v současné době sledovaným a tudíž i důležitým odvětvím, které navíc zasahuje ještě do mnoha dalších oborů. Není divu, že na konferenci, kterou provázela a jednotlivé tematické bloky moderovala náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskových organizací Mgr. Olga Kalčíková, často zazněla i tato klíčová slova - vlastnictví pozemků, mapy, vytyčování cyklistických stezek, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a další, ke kterým mají co říci zeměměřiči, kartografové, odborníci přes katastr i projektanti.
Nebyla náhoda, že účastníky z celé České republiky i ze sousedního Svobodného státu Bavorska přivítal radní Plzeňského kraje pro oblasti regionálního rozvoje a zemědělství Ing. Jiří Kalista, který položenými otázkami „zda cykloturistika se provozuje lépe na zpevněných asfaltových cestách nebo na lesních stezkách“ či „zda cykloznačení v Plzeňském kraji je dostatečné“, potvrdil, že do problematiky cyklodopravy je zasvěcen. Přiznal však, že vše závisí na financích a přítomné potěšil, že kraj je nakloněn předložené projekty podpořit a dlouhodobě podporovat.
V úvodním bloku o infrastruktuře a službách pro cyklisty bylo jednotlivými přednášejícími zdůrazněno, proč se investice do rozvoje cyklostezek a cyklotras vyplatí, třebaže není vůbec jednoduché se do budování cest pro cyklisty pustit. Projektanti se totiž potýkají například s nechutí vlastníků pozemků prodat je nebo dát souhlas pro využití k cyklodopravě. Stavitelé stezek dále naráží před vydáním stavebního povolení na spoustu byrokracie, ke které patří i nekonečná řada posudků například o vlivu řízené turistické cyklistiky na životní prostředí na dotčeném území.
Jeden přednášející upozornil na další problém, kterým je většinou zarostlý terén místech, kde má vést plánovaná stezka. „Museli jsme se tam se zeměměřiči prosekat mačetou, abychom jim ukázali, kde plánujeme novou cyklostezku vybudovat,“ řekl jeden se starostů, který má zájem, aby cyklisté projížděli jeho obcí.
Cyklistika je v poslední době nejvíce provozovaný sport v Česku a tak se nedivme, že se právem hovoří o cyklistické kultuře a jejím pěstování. Ti, co si užívají při adrealinových činnostech, nejezdí už na kole vůbec po rovinách a upravených cestách, ale naopak po terénních rekreačních cyklostezkách, jezdí tzv. singltreky.
Nadace Partnerství se v rámci programu Greeways pustila do certifikací a na konferenci jsme se dozvěděli, kdo ji tedy může získat. Certifikované objekty, ať již se jedná o ubytovací zařízení, stravovací objekty, kempy, chatové osady, turistické cíle apod, mohou cykloturisté nalézt na mapách mimo jiné proslulého vydavatele Shocart, kterému byl za edici cyklomap v měřítku
1:60 000 Kartografickou společností ČR udělen titul Mapa roku 2007. Nakonec objekty vyznačené v kartografických dílech zeleným bodem jsou zveřejněné i na serveru www.cyklistevitani.cz.
Autora článku napadlo, že právě titul Mapa roku se může považovat za takový certifikát vydaný pro kartografy.
Měli jsme pocit, že v sále nikdo nikoho nemusel přesvědčovat, že cykloturistika nejsou jen cyklostezky, cyklotrasy a jejich značení, ale že významnou úlohu hrají i poskytované doprovodné služby, které by měly být označené přímo na trase.
"Máme správné cyklostojany pro parkování kol, úschovny kol, informační tabule s mapami, pítka, tabule a směrovky k místním službám a zajímavostem ?", ptala při promítání fotografií z celé Evropy propagátorka cykloturistiky Radka Žáková, jež odkázala na webové stránky serveru www.plzenskonakole.cz , které edituje a kde je prý vše včetně návrhů, jak by to mělo kolem cyklotras vypadat.
Bylo dobré, že na konferenci zazněla i informace o technické a první pomoci, která funguje pro cyklisty v oblasti Národního parku Podyjí a na přilehlých cyklostezkách už od května roku 2003. O co jde ? Kufry s nářadím a s náhradními díly a batohy v podobě velké lékarničky první pomoci jsou připaveny na více než 25 označených místech v Podyjí, kde jezdí cykloturisté.
Konfrence v další části se věnovala i dálkovým trasám , jejich značení a marketingu v České republice i v zahraničí. Každopádně pojmy jako jsou dálkové cyklokoridory, Panevropská cyklotrasa, si budeme muset zařadit do slovníku a to vůbec nemusíme patřit mezi ty nadšence, kteří vzdálenost přes 1 600 km z Prahy do Paříže ujedou za 15 dní, jako jeden z účastníků konference.František Šesták.
Jednodenní konference byla věnována i mezinárodním a nadregionálním trasám a to nejenom těm, které vedou přes Plzeňský kraj, ale byly vybudovány nebo se budou budovat i v jiných krajích.
Pokud se problematikou zabýváte intenzivně, pak můžete vědět, že jména a spojení na účastníky konference naleznete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz k rubrice „Cestovní ruch“. http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=34234
Tam se dozvíte i to, že jednotlivé příspěvky odpřednášené na cyklokonferenci, může vám zaslat Žaneta Nováková zaneta.novakova@plzensky-kraj.cz , která sklidila závěrem od účastníků konference zasloužený potlesk za skvělý organizační servis.
„Nejdůležitějším cílem konference bylo popsat současný stav cyklodopravy v Plzeňském kraji a kam se dále bude ubírat“, řekla mimo jiné radní kraje Olga Kalčíková.

Petr SKála

vyvěšeno: 15.07.2008
ID článku: 2980
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=547

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Kartografie
Různé Zajímavosti
Z domova
[Pošta]