[Home Page]

Google Summer of Code 2008 v geoinformatice

Firma Google zorganizovala letos opět akci Google Summer of Code. Jejím cílem je pomoci open-source projektům a nabídnout studentům prestižní letní brigádu, při které se mohou věnovat svému oboru. V rámci této akce dochází k propojení IT odborníků působících v open-source a studentů ze všech částí světa. Firma Google poskytuje finanční podporu (4500 USD pro každého úspěšného studenta) a organizační zázemí. Studenti z celého světa mají možnost sepsat návrh projektu na vývoj nebo rozšíření nějakého open-source software a v případě, že je jejich projekt shledán zajímavým a realizovatelným, je jim přidělen školitel z vývojářské komunity daného software a také stipendium. Akce končí v září, kdy je vyplacena i poslední část stipendia úspěšně dokončeným projektům.

V pozici školicích organizací se akce účastní giganti open-source software jako Eclipse, Debian, KDE, Ubuntu a v neposlední řadě také organizace OSGeo (Open Source Geospatial Foundation), které zastřešuje projekty zaměřené na geoinformatiku. Mezi ty patří software jako GRASS, GDAL, Quantum GIS, uDig, GeoTools, GeoServer a další.

A jak se do této akce zapojili studenti geověd z České republiky? Celkově bylo podáno 7100 přihlášek žadatelů procházejících z 98 zemí světa, přičemž přijatých jich bylo 1125. Organizace OSGeo dostal 52 přihlášek, přičemž úspěšných jich bylo 20. Mezi účastníky akce je i 5 studentů českých vysokých škol. Dva z nich (Přemysl Vohnout a Josef Bezděk) studují inženýrský obor na Západočeské univerzitě (obor Geomatika). Dalšími účastníky jsou studenti postgraduálního studia oboru Geodézie a kartografie pražského ČVUT (Martin Landa, Petr Přidal). Další účastník je student inženýrského studia oboru Aplikovaná informatika Masarykovy Univerzity v Brně Václav Klusák.

Podrobnější informace o výsledcích a přínosu konkrétních projektů budou publikovány po ukončení celé akce v záři.

redakce

vyvěšeno: 15.07.2008
ID článku: 2981


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] GISŠkolství [Pošta]