[Home Page]

Pohled do historie

V edici „Dějiny do kapsy“ nakladatelství TRITON byla vydána knížka autorky Simony Binkové „Čas zámořských objevů“ která přehledně, poutavě a zároveň stručně (254 stran o formátu A6) popisuje historii zámořských objevů ve starověku, v průběhu středověku, novověku až po 18.století. Podává přehled o výsledcích, osobnostech portugalských, španělských, francouzských, anglických, nizozemských a ruských zámořských plaveb, jejich motivacích – především ekonomických, dále dobyvatelských i vědeckých s 21 přehlednými mapkami, kde jsou uvedeny trasy objevných plaveb s jejich datováním. Text má vazbu na tehdejší mapovou tvorbu a poskytuje historický nadhled na vývoj geografických představ a jejich konfrontaci s objevovanou realitou, určování prostorové polohy a význam názorů na tvar Země pro vznik zeměpisných souřadnic a navigaci.

Publikace je doplněna poutavým přehledem domácí a zahraniční literatury a proto ji lze považovat také za příspěvek k dějinám mapové tvorby, rozšiřování geografických znalostí a je proto velmi vhodná pro všeobecné vzdělání i jako úvod do dalšího studia.

M. Dušátko

vyvěšeno: 25.07.2008
ID článku: 2994


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Kartografie
Historie Přečtěte si
[Pošta]