[Home Page]

Souvenir z absolventského setkání

Tradiční, každoroční setkání absolventského ročníku 1964 Fakulty zeměměřičské ČVUT v Praze se letos konalo ve dnech 23. – 25. května 2008 na chatě Gumár v Kunerade, v Rajeckej dolině na Slovensku.

Připomínkou této události je přítisk na celinové obálce Slovenské pošty. Na přítisku kromě informativního textu je reprodukce československé známky hodnoty 1,40 Kčs, vydané v roce 1957 k 250. výročí založení ČVUT s vyobrazením budovy zeměměřičské fakulty na Husově třídě, a reprodukce devítikorunové známky České republiky, vydané minulý rok k 300. výročí založení ČVUT s jeho oficiálním logem.

Poznámka redakce: Informaci nám poslal Ivan Gaža ze Žiliny a celinovou obálku jsme měli předat autorovi seriálu o zeměměřických památkách ve filatelii ing. Johnymu Ratiborskému, což jsme 11. 6. 2006 splnili.

(igv)

vyvěšeno: 25.07.2008
ID článku: 2997


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server]
Různé
Školství Historie
Z domova Ze zahraničí
[Pošta]