[Home Page]

Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností, u nichž má smysl sledovat jejich tržní ceny podle regionů.

Kolegové, zeměměřiči.
Vyplňte dotazník, který je dostupný v časopise Zeměměřič i na Webu Zeměměřiče (www.zememeric.cz/pdf/nabidkove_ceny_2008.pdf), a pošlete ho do redakce. Připravujeme přehled obvyklých cen podle regionů. Výsledky nebudou personifikované a vámi udané ceny za zeměměřické práce nebudou zveřejněny adresně. Jde nám o určení intervalu obvyklých cen a orientaci vašich zákazníků v cenách za geodetické práce.

Výsledky ankety budeme široce prezentovat před odbornou i laickou veřejností. 5 vylosovaných účastníků ankety budeme zdarma 1/4 roku propagovat na Webu Zeměměřiče bannerovou kampaní a upozorňovat tak na jejich služby. A dalším pěti účastníkům zašleme knižní ceny. Podělte se s veřejností o vaše ceny - reálné nebo kalkulované. Je to konkrétní krok, jak narovnat ceny za zeměměřické práce s jinými odbornými profesemi (notáři, právníky, architekty...). Nepromarněte šanci. K vyplnění lze rovněž okopírovat stranu v časopisu Zeměměřič 7+8/2008, která je dostupná v PDF na www.zememeric.cz/pdf/nabidkove_ceny_2008.pdf.

Pokud zašlete formulář o cenách neanonymně, budou mít vaše data dvojnásobnou váhu před nepodepsanými (neověřitelnými) daty. Extrémní ceny za geodetické práce překračující rozumnou mez nebudou do průzkumu zahrnuty. Zbytečně nad dotazníkem „nešpekulujte“, vyplňte ho podle vašeho nejlepšího svědomí a odešlete. Pokud třeba používáte jinou cenu pro malého zákazníka a jinou pro velkou zakázku, zapište pouze jednu cenu (průměr, odhad, přání nebo tu vyšší cenu...). Potřebujeme v každém řádku pouze jedno číslo - jednu cenu. V případě, že máte více poboček, pracujete ve více krajích, vyplňujte více dotazníků. Přehled nabídkových cen za zeměměřické činnosti budeme počítat a publikovat po regionech. Interval <-10 %; +20 %> od váženého aritmetického průměru bude představovat ceny obvyklé. Tyto ceny budeme publikovat. Úspěšnost průzkumu závisí jen na vás a vaší ochotě věnovat dotazníku chvilku času.

Dotazníky odešlete do redakce poštou nebo emailem do 31. srpna 2008.

Od 1. srpna 2008 je zde na Webu Zememerice umístěna i anketa ve formátu DOC pro Word - www.zememeric.cz/bonus/08-Cenik-Pruzkum-NazevFIRMY.doc
Děkujeme.

Petr Polák (odborný garant) a Radek PETR

vyvěšeno: 25.07.2008
poslední aktualizace: 06.08.2008
ID článku: 2999
další informace:www.zememeric.cz/pdf/nabidkove_ceny_2008.pdf
www.zememeric.cz/bonus/08-Cenik-Pruzkum-NazevFIRMY.doc


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
GPS DPZ
[Pošta]