[Home Page]

50 let v rezortu

Paní Růžena Zajácová,v současné době inspektorka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, dosáhne dne 31.7. 2008 mimořádného pracovního jubilea padesáti let nepřetržitého působení v resortu státní správy zeměměřictví a katastru a v dřívějším resortu geodézie a kartografie. Je významnou a známou osobností našeho resortu, která si plně zaslouží, aby s jejím významným pracovním jubileem, kariérním vývojem a záslužnou pracovní činností byli seznámení pracovníci našeho resortu.

Paní Růžena Zajácová se narodila a mládí prožila v Pelhřimově, dodnes udržuje těsné kontakty nejen s příbuznými, ale i s profesními kolegy ve svém rodném městě. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole nastoupila 1. 8. 1958 na Okresní měřické středisko v Pacově, které bylo v roce 1960 sloučeno do Střediska geodézie pro okres Pelhřimov. Ihned po nástupu do zaměstnání se začala velmi aktivně zajímat o příslušný profesní obor, což se projevilo nejen výbornými pracovními výsledky, ale i úspěšným dálkovým studiem na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze, které zakončila maturitou v roce 1962. Od roku 1973 působila na Středisku geodézie Praha. Zde prováděla nejen všechny výkony při vedení evidence nemovitostí, ale i polohopisná a výškopisná měření a při vysoce aktivním přístupu k plnění pracovních úkolů získala nadstandardní profesní zkušenosti. Od roku 1984 vykonávala funkci zástupce vedoucího střediska geodézie, po celoresortní reorganizaci k 1. 1. 1993 funkci zástupce ředitele Katastrálního úřadu Praha-město. Uznávanou a váženou osobností se stala nejen pro své odborné znalosti a zkušenosti, ale i pro mimořádnou schopnost vhodného jednání s lidmi – spolupracovníky, jinými resortními orgány i veřejností. Svým klidným a milým přístupem, snahou řešit všechny problémy rychle a odpovědně je vzorem ostatním spolupracovníkům, kterým při odborných konzultacích také předává své bohaté zkušenosti ze své činnosti v resortu. Po reorganizaci katastrálního úřadu k 1. 10. 2002 vykonávala funkci vedoucí kanceláře úřadu; v této funkci výrazně přispěla k odstraňování problémů tohoto úřadu, které vznikly především extrémním nárůstem podání vkladů a záznamů. Při další reorganizaci katastrálních úřadů přešla paní Růžena Zajácová na ZKI v Praze, kde pracuje jako inspektorka od roku 2004. Své rozsáhlé odborné zkušenosti zde aktivně využívá nejen k výkonům kontroly, ale i k řešení složitých případů odvolacích řízení.

Paní Růžena Zajácová vykonávala i záslužné mimopracovní aktivity v tělovýchově a v odborovém hnutí. Úspěšně absolvovala Ústřední školu Československého svazu tělesné výchovy a zároveň složila zkoušky rozhodčí v lehké atletice a gymnastice. Až do narození svých dětí působila v tělovýchově aktivně jako cvičitelka a funkcionářka na okresní úrovni. V odborech pracovala aktivně jako funkcionářka okresní, krajské i celostátní úrovně po dobu svého působení na Středisku geodézie Pelhřimov a Katastrálním úřadu Praha-město.

Svého významného pracovního jubilea paní Růžena Zajácová dosahuje ve stavu plné fyzické i psychické svěžesti, a všichni spolupracovníci jí upřímně přejí stálé zdraví a hodně dalších pracovních i osobních úspěchů.

ing. Iva Bílková, ředitelka ZKI v Praze

vyvěšeno: 30.07.2008
ID článku: 3003
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=859


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]