[Home Page]

Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací

Ta je prakticky nejvyšším oceněním, které je možné od organizace ICA získat. Mannerfeltova zlatá medaile byla poprvé udělena v roce 1980 a bývá udělována za mimořádné zásluhy v kartografii, včetně koncepce map, tvorby map, distribuci nebo studium map. Jack Dangermond, prezident společnosti ESRI, je teprve jedenáctým příjemcem tohoto ocenění. Ocenění mu bylo uděleno za vývoj nových kartografických nástrojů, tvorbu digitálních atlasů a propagaci kartografie

Milan Konečný, exprezident ICA, označil Dangermonda jako člověka, který je chopen překlenout mezeru mezi výzkumnými aktivitami kartografů na jedné straně a praktickými potřebami uživatelů na straně druhé. Dangermond založil společnost ESRI v roce 1969. Postupem času se z ESRI stal leader v oblasti geografických informačních systémů na celém světě. ESRI má v současné době více než 80 mezinárodních distributorů nabízejících své produkty do více než 150 zemí světa. Dangermond je absolventem Harvardské školy Designu a je držitelem šesti čestných doktorátů.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 15.08.2008
poslední aktualizace: 19.08.2008
ID článku: 3033
další informace: www.esri.com/news/releases/08_3qtr/carl_mannerfelt_award.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Kartografie
GIS Ze zahraničí
[Pošta]