[Home Page]

HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

Atlas je pojat jako regionální atlasová encyklopedie formátu A3, která obsahuje na 176 stranách šest tematických oddílů. Kniha obsahuje celkem 52 tematických map, kartogramů a kartodiagramů v měřítku 1 : 100 000 a 72 map v měřítku 1 : 200 000. Detailní situace jsou zachyceny na 52 mapových výřezech v měřítku 1 : 6 000. Mapy jsou hlavním informačním obsahem atlasu, ale jsou doplněny bohatým textem, tabulkami, grafy a fotografiemi. Atlas přináší velké množství map, mnohdy i jedinečných, obsahujících doposud nepublikované informace získané pomocí prostorových analýz prováděných v prostředí geografického informačního systému. Ten byl použit jako nástroj studia prostorových jevů, jejich intenzity, rozmístění a hustoty. Všechny mapy byly zpracovány v produktu ArcGIS společnosti ESRI. Grafické úpravy byly prováděny zejména v software Adobe Ilustrator.

Publikace je rozdělena do šesti tematických oddílů, které prakticky beze zbytku pokrývají vše co se dá o území ORP (obec s rozšířenou působností) pomocí map vyjádřit. Po úvodním slovu Jiřího Hiesse, předsedy České asociace pro geoinformace jsou zařazeny jednotlivé kapitoly v následujícím pořadí: Mikroregion Hranicko, Udržitelný rozvoj, Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Ekonomické prostředí a Strategické prostorové environmentální plánování.

Atlas připravoval 2 roky tým autorů složený z akademických pracovníků, ale také studentů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kartografické, geoinformatické a realizační zpracování pochází z rukou Víta Voženílka, Heleny Kilianové, Jany Kadlčíkové (Svobodové) a Jaroslava Buriana. Kromě nich se na autorském zpracování podílelo dalších 16 autorů. Závěrečná část zpracování byla v rukou Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci v čele s Hanou Dzikovou a Ivanou Perůtkovou.

Publikace je určena pracovníkům a úředníkům veřejné správy (starostům a tajemníkům obcí, pracovníkům odborů městských úřadů, pracovníkům MMR a dalších ministerstev aj.), investorům, školám i široké veřejnosti. Široká paleta uživatelů výrazně ovlivnila informační obsah i formu Atlasu. Svojí podrobností, svým zaměřením, ale také způsobem zpracování je publikace nejen v českém kontextu jedinečným počinem. Knihu je možné zakoupit nebo případně objednat ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci za cenu 499,- Kč včetně DPH.

HRANICKO Atlas rozvoje mikroregionu, Voženílek, V. a kol. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 176 s., formát menší A3, ISBN: 978-80-244-1696-0, celobarevný, křídový papír, pevná vazba).

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 19.08.2008
poslední aktualizace: 28.08.2008
ID článku: 3039
další informace: www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/vydavatelstvi-up/prodejna-odborne-literatury/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] KartografieGIS [Pošta]