[Home Page]

Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

Letos vzpomínané 90. výročí vzniku vojenské zeměpisné služby zahrnuje také kulaté 40. výročí srpnových událostí v roce 1968, které svým způsobem ovlivnilo její další vývoj a také životní osudy mnohých pracovníků služby.

Na pracovištích tehdejšího Vojenského topografického ústavu v Dobrušce byla od počátku roku 1968 velmi optimistické nálada. Náčelníci pracovišť, zaměstnanci – vojáci i občané, bez rozdílu stranické příslušnosti prožívali převratné politické a společenské události v Československu s potěšením a nadějemi.

Práce v terénu, na pracovištích v Dobrušce se dařila; plynule probíhaly technické, technologické změny a úspěšně řešení výzkumných úkolů; vzájemné vztahy byly velmi otevřené, přátelské a bezproblémové. Pokračovala také vzájemná spolupráce s civilními institucemi geodézie, kartografie a geofyziky; dodnes tehdejší tzv. absolventi, kteří si tehdy v Dobrušce odbývali povinnou službu, rádi vzpomínají na své náčelníky, na prostředí a průběh vojenské služby ve VTOPÚ.

Zlom nastal 21.srpna 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Lidé v ústavu, bez rozdílu postavení jednomyslně odsuzovali tento neočekávaný, nepřátelský akt. Velení ústavu m.j. pohotově zorganizovalo stálou službu průběžného sledování našich a zahraničních rozhlasových zpráv, ze kterých byly pořizovány záznamy o vývoji situace. Bylo vysláno terénní vozidlo Gaz s dobrovolníkem, který na výpadovkách z Dobrušky psal bílou barvou krátké slogany proti vstupu vojsk – nejčastěji to bylo “Se Svobodou za svobodu.“

Nálada v ústavu se změnila a byla značně pochmurná – nikdo nečekal, že tohle nám udělají Rusové, kteří k nám v roce 1945 poprvé vstoupili jako osvoboditelé.

Poměry se i v ústavu s postupující normalizací začaly pozvolna měnit. Náčelník ústavu, jeho politický zástupce, orgán kontrarozvědky a stranický výbor byli nahrazeni; někteří vojáci z povolání a občanští pracovníci byli propuštěni. Došlo i k určité názorové diferenciaci; někteří členové strany dostali důtky, kádrové materiály vojáků z povolání byly doplněny normalizačními aktualitami, mnozí ze zaměstnanců se stali uzavřenějšími.

Přesto však na jednotlivých pracovištích ústavu zůstaly nadále zachovány solidní pracovní a přátelské vztahy; technický a technologický vývoj dále pokračoval a se snahou po překonávání jednostranné orientace byly získávány, zveřejňovány a vyhodnocovány zahraniční odborné technické informace.

Je třeba však uvést, že se z původních příslušníků služby, nových náčelníků nikdo nedopouštěl nekulturního jednání. Obdobně si i nové velení služby na topografickém oddělení generálního štábu čs.armády v Praze buď zachovalo anebo si rychle osvojilo tradiční důstojnost, typickou pro vedoucí osobnosti z předcházející historie služby.

V tomto osmičkovém, vzpomínkovém roce 90.výročí vzniku zeměpisné služby si jistě mnozí současní i tehdejší pracovníci býv. Vojenského topografického ústavu, Vojenského zeměpisného ústavu i veleni služby připomenou konec šedesátých let minulého století, tehdejší události a životní osudy některých svých spolupracovníků a přátel.

Poznámka redakce: A jak probíhal 21. srpen 68 (a normalizace) u vás? Napište nám o tom. www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3041

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 22.08.2008
ID článku: 3045
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3041


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] RůznéHistorie [Pošta]