[Home Page]

Kolik máme ÚOZI?

Poslední přidělené číslo úředně oprávněného zeměměřického inženýra je 2414.

Zkoušky odborné způsobilosti proběhly 4.-5. června 2008. Ke zkouškám bylo pozváno 28 žadatelů, 4 žadatelé se omluvili. Z 24 uchazečů o úřední oprávnění, kteří se ke zkoušce dostavili, 2 neprospěli a zkoušku budou opakovat v příštím termínu. Další 2 žadatelé si oprávnění rozšířili. Zkušební komise zasedla ve složení: doc. P. Hánek, CSc. (ČVUT), doc. M. Huml, CSc. (ČVUT), ing. T. Kodýtek (KÚ pro Jihomoravský kraj), doc. J. Michal, CSc. (ČVUT), ing. K. Olivová (ČÚZK), doc. J. Procházka, CSc. (ČVUT), ing. M. Procházková (ČÚZK), ing. L. Tomandl (KP Karlovy Vary). Předsedou zkušební komise byl ing. P. Polák (ČSGK).

Podle sdělení ČÚZK k našemu dotazu je k dnešnímu datu vydáno 2 414 úředních oprávnění. Z toho bylo vyřazeno 81 úředně oprávněných zeměměřičů, kteří zemřeli či oznámili ukončení činnosti. Celkem 4 zeměměřiči oznámili ztrátu razítka, tudíž jim bylo vydáno úřední oprávnění s novým číslem. Takže se dostáváme k počtu 2 329 ÚOZI. Určitě jich bude ještě méně, protože o všech, kteří již zemřeli, se Úřad nedozví. Věra Císařová z ČÚZK nám řekla: „Pokoušela jsem se to zjistit na MV-evidenci obyvatel, ale nebyla jsem úspěšná.“

Úřední razítko si dává zhotovit každý sám, je osobním vlastnictvím každého ÚOZI. Na ČÚZK se tedy při ukončení činnosti nebo po úmrtí úřední razítko nevrací. „Nemyslím, že by se někdo pokoušel potvrzovat razítkem zemřelého ÚOZI. Pokud by se tak stalo, byl by to podvod a padělání veřejné listiny, a to už by neřešil ČÚZK“, pokračovala v odpovědích Věra Císařová. Vzor razítka včetně rozměrů je v příloze vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Pokud se podíváme i do historie, tak od roku 1995, kdy byla vydávána úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb., do roku 2001 bylo vydáno 2 154 oprávnění. „Údaje o počtu vydaných oprávnění před zkouškami je krapáček zavádějící, protože v roce 1995 a začátkem roku 1996 byla převážně vydávána oprávnění náhradou za již vydaná podle dřívějších zákonů (bylo jich cca 1 500 - přesné číslo nevím). Nových oprávnění bylo v té době vydáno minimum“, říká Věra Císařová.

Od roku 2002, kdy podmínkou udělení oprávnění je složení zkoušky, bylo vydáno 260 nových oprávnění. I údaj o vydaných oprávněních po roce 2002 je nepřesný, protože v tomto počtu nejsou zahrnuti ti, kteří si oprávnění rozšiřovali (číslo oprávnění zůstává v tomto případě stejné).

Pokud si myslíte, že počet úředních zeměměřičů je nedostatečný, podělte se o svůj názor. Na Webu Zeměměřiče otvíráme chat k tomuto tématu a zveřejňujeme i rozhovor s dr. ing. Zdeňkem Skořepou z ČVUT, který odstartoval poslaneckou iniciativu novelizovat zákon o zeměměřictví. Další projednávání návrhu zákona bude nejdříve až někdy v září. - (rp)

redakce

vyvěšeno: 04.09.2008
ID článku: 3059
další informace: www.zememeric.cz/chat/bakalari.php


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Školství
[Pošta]