[Home Page]

Geodézie a kartografie v dopravě již ve čtvrtek a pátek 18. a 19. září 2008

Český svaz geodetů a kartografů

 

 

Toto je poslední verze programu mezinárodní konference, který naleznou účastníci v taškách

(společně s časopisem Zeměměřič).

 

Zúčastněte se konference i vy.

 

************************************************

Český svaz geodetů a kartografů

Slovenský zväz geodetov

Vysoká škola báňská – TU Ostrava

 

 

PROGRAM

X. mezinárodní konference

 

Geodézie a kartografie v dopravě

 

 

 

 

 

Nová aula VŠB - TU Ostrava

ve dnech 18. a 19. září 2008

 

Konference se koná pod záštitou:

Ing. Ivo Vykydala - náměstka ministra dopravy ČR

prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. – rektora VŠB – TU Ostrava

prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. – děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava

 

 

Sponzoři:

Gefos, a.s.             Geotronics Praha, s.r.o

www.gefos.cz/leica             www.geotronics.cz

 

Mediální partner:

časopis Zeměměřič

www.zememeric.cz

Čtvrtek 18.9.2008

 

08:30 - 10:00 Prezence účastníků

10:00 - 10:30 Zahájení konference

 

10:30 - 11:30

Vykydal, I. (Ministerstvo dopravy ČR)

Úvodní projev náměstka ministra dopravy ČR

 

(Ministerstvo dopravy SR)

Úvodní projev zástupce ministerstva dopravy SR

 

 

11:30 - 12:00 Přestávka s občerstvením

 

12:00 - 13:00 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Kožár, J.-Čuchtová, M.-Kožárová, M.-Mocko, S.( GEO-KOD, s.r.o., Bratislava)

Geodetické práce na železničných koridoroch v SR

 

Šíp, M.-Utíkal, Z. (SŽG Olomouc)

Železniční bodové pole

 

Havlíček, R.-Talácko, M. (SŽG Olomouc)

Implementace geodetických metod pro práce na železničním svršku u české železnice

 

13:00 - 14:00 Oběd

 

14:00 - 15:20 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Hodas, S.(Katedra geodézie SvF ŽU ‚Žilina)

Kontrola priestorovej polohy prechodnic v železničnom stavitelstve

 

Jemelka, L.-Dostál, I. (SŽG Olomouc)

Zabezpečení procesu oddělování pozemků u železnice v celosíťovém rozsahu s využitím IT technologií

 

Ježko, J.-Sokol, Š.-Bajtala, M.( Katedra geodézie SvF ŽU STU Bratislava)

Geodetické podklady pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cez rieku Ipel

 

Vřešťálová, L. (KERS s.r.o)

Geodetické práce při přípravě a montáži lanové dráhy

 

15:20 – 15:50 Přestávka s občerstvením

 

15:50 - 17:10 TUNELY, VOZIDLA, LETECTVÍ

Hlaváček, P. (Angermeier Engineers, s.r.o.)

Geodetické práce při výstavbě tunelů na pražském okruhu

 

Apeltauer, T., Bureš, J., Holcner, P., Macur, J. (VUT v Brně)

K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod

 

Janeček, R. (Správa letiště Praha, s.p.)

LetGIS - Geografický informační systém Správy letiště Praha, s.p.

 

 

17:10 – 18:00

Haltmar, B. (Topograf spol. s r.o.)

Geodézie a kartografie ve službách bezpečnosti silničního provozu

 

Prezentace SPONZORŮ

 

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

 

GEFOS a.s., Výhradní zastoupení LEICA GEOSYSTEMS pro ČR

 

 

19.30 - 01:00 Společenský večer

 

 

Pátek 19.09.2008

 

9:00 - 10:20 DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE

Sobotka,P. (Pragoprojekt a.s.)

Geodetické práce pro projekt pozemních komunikací z pohledu projektanta

 

Hardoš, J.(SIGEO, s.r.o. Bratislava)

3D základná mapa dialnice - virtuálna realita

 

Štefka, Z. (GRID s.r.o.)

Silniční okruh kolem Prahy – Překonání údolí Vltavy na jihu

 

Šíma, J. (Katedra geodézie SvF ŽU Žilina))

Geodetické sledování deformací svahu rýchlostní cesty R1 Žarnovica - Nová Baňa

 

 

10:20 – 10:50 Přestávka s občerstvením

 

10:50 - 11:30 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Antalová, M. (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)

Využitie geodézie a kartografie pre plavbu na Dunaji

 

Rucký, A., Pšenička, J. (Geoobchod, s.r.o., Geovap spol s r.o.)

Kontrola vodních cest Povodí Vltavy s využitím měřící lodě Valentýna II.

 

11:30 - 11:45 Přestávka

 

11:45 - 13:30 MOSTY

Hostinová, A.-Kopáčik, A.-Kyrinovič, P. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)

Využitie nových meracích technologií pri zaťažovacej skúške mosta

 

Vřešťál, J. (KERS s.r.o.)

Zátěžová zkouška zavěšeného dálničního mostu přes Antošovická jezera

 

Szabó, R.-Beňo, J.-Wirth, M. (Doprastav a.s Bratislav)

Využitie moderných technologií při výstavbe dialničného mosta technológiou vysúvania

 

Sláma, J. (GK Sláma)

Montáž atypické ocelové mostní konstrukce na dálnici D47 u Bohumína

 

Lukáč, Š. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)

Gigant mostného stavitelstva v juhofrancúzskom meste Millau

 

 

13:30 Závěr konference

 

13:45 - 14:45 Oběd

 

Šťastnou cestu domů vám přeje mediální partner akce.

Vyvěšeno 12.9.2008, 15:06 hodin

redakce

vyvěšeno: 12.09.2008
ID článku: 3062
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2983
csgk.fce.vutbr.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Geodézie
Kartografie Z domova
ČSGK
[Pošta]