[Home Page]

Nové verze HSI Tools 8.70 a POZEM 9.00

Aplikace HSI Tools (kontrolní nástroje) je nadstavby pro zpracovatele geodetického zaměření a správce sítí s primární funkčností automatizované kontroly dat před předáním zadavateli. Nová verze nese označení 8.70 a přináší řadu novinek a vylepšení, z nichž mezi nejvýznamnější patří např. podpora XFM technologie, propojení s aplikací Nahlížení do KN nebo možnost home licence.

Programové vybavení systému POZEM slouží ke zpracování digitální mapy nemovitostí vstupujících do pozemkové úpravy a k tvorbě projektu nového stavu katastrálního území,vzniklého komplexní pozemkovou úpravou. Nová verze 9.00 přináší celou řadu nových funkcí a změn, reflektujících zejména na konkrétní požadavky samotných uživatelů, kteří vznášejí na pravidelných setkáních uživatelů POZEM nebo v rámci webového diskusního fóra své připomínky k funkčnosti. Mezi nejzajímavější novinky patří např. dostupnost nad Bentley PowerMap XM Edition, možnost využití nového licenčního serveru, který umožní vypůjčování licencí na notebook na vybranou dobu, napojení na aplikace Nahlížení do KN, ruční zadání cen porostů na pozemku dle znalce aj.

Oba produkty pracují s nejnovějšími verzemi platformy MicroStation (MicroStation V8 2004 Edition, Bentley PowerMap V8 2004 Edition, MicroStation V8 XM Edition, Bentley PowerMap V8 XM Edition).

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 16.09.2008
poslední aktualizace: 24.09.2008
ID článku: 3075
další informace: www.hsi.cz/detail.php?id=372

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server] Pozemkové úpravySoftware [Pošta]