[Home Page]

Informační občasník Leica Geosystems 2/2008

<p> <em>Vážení přátelé,<br /> zdravím vás se začátkem školního roku a&nbsp;věřím, že jste si našli v&nbsp;létě čas i&nbsp;na něco jiného než na geodézii. Pro letošní podzim jsme si připravili dvě podle našeho názoru velmi zajímavé nabídky. Kompletní sadu oblíbených totálních stanic TPS800 koupíte v&nbsp;září za skutečně mimořádných podmínek a&nbsp;také nejběžnější sestavy Systému 1200, tj. GPS rover a&nbsp;SmartStation s&nbsp;totální stanicí TCR1205+ R400, vám až do konce října můžeme nabídnout za velmi zajímavé ceny. Jak Systém 1200, tak populární GPS900 jsou vybaveny novým firmwarem v. 6.0 a&nbsp;totální stanice TPS800 byly zásadně inovovány na jaře. Přeji vám úspěšný podzim a&nbsp;těšíme se na setkávání s&nbsp;vámi. </em> </p><h5><em>Filip Kobrle</em></h5><p><br /> </p><p>&nbsp;</p><h4><strong>TCR803/805</strong></h4><p><strong><em>Cenová akce na TCR803 a&nbsp;TCR805power byla zvýrazněna! </em></strong> </p><p>Jsme rádi, že můžeme dále cenově zvýhodnit akční sestavy TCR803/805power. V&nbsp;mimořádné cenové akci nabízíme uvedené stroje střední třídy včetně základního příslušenství a&nbsp;nadstandardního programového vybavení za <strong>182 000,- Kč</strong> <em><strong>(TCR805power)</strong></em>, případně <strong>199 500,- Kč</strong> <em><strong>(TCR803power)</strong></em>. Ceny jsou za celou sadu a&nbsp;bez DPH 19 % a&nbsp;platí na objednávky přijaté <strong>do 10. října 2008</strong>. Využijte mimořádně příznivé nabídky! <br /><br /> </p><p>&nbsp;</p><h4><strong>Systém 1200</strong></h4><p><strong><em>Cenově zvýhodněné sestavy </em></strong> </p><p>Systém 1200 je „vlajkovou lodí“ geodetické techniky od Leica Geosystems. Jedná se o&nbsp;populární sadu přístrojů, která zahrnuje totální stanice a&nbsp;GPS a&nbsp;jejich vzájemné kombinace. Systém je neustále zdokonalován, což dokládá i&nbsp;nový firmware 6.00, který jsme uvedli v&nbsp;Leica e-mailu č. 5/08. Pro letošní podzim jsme pro vás vybrali dvě neprodávanější sestavy a&nbsp;s&nbsp;podporou výrobce jsme na ně vytvořili velmi zajímavé akční ceny. <br /> První možností je <strong>SmartRover</strong>: RTK rover do sítě referenčních stanic s&nbsp;GPS+GLONASS anténou ATX1230 GG, kontrolerem RX1250Xc s&nbsp;barevným displejem a&nbsp;QWERTY klávesnicí, modemem Siemens MC75 a&nbsp;vším potřebným příslušenstvím. <br /> Cena za SmartRover: běžná cena: <del>590 000,- Kč</del>, akční cena: <strong>469 000,- Kč</strong>. <br /> Další sestavou je <strong>SmartStation</strong>: totální stanice TCR1205+ R400 s&nbsp;úhlovou přesností 1,5 mgon a&nbsp;s&nbsp;bezhranolovým dálkoměrem s&nbsp;dosahem až 400 m, GPS+GLONASS anténa ATX1230 GG, modem Siemens MC75 a&nbsp;vše potřebné příslušenství včetně stativu. <br /> Cena za SmartStation: běžná cena: <del>644 000,- Kč</del>, akční cena: <strong>549 000,- Kč</strong>. <br /> Cenová akce platí na objednávky přijaté <strong>do konce října 2008</strong>. <br /> Investice do Systému 1200 je výhodná, protože jej lze dále rozšiřovat od totální stanice směrem k&nbsp;GPS (a&nbsp;obráceně) a&nbsp;vytvářet další kombinace (SmartStation, SmartPole). Pořiďte si to nejlepší! <br /><br /> </p><p>&nbsp;</p><h4><strong>Nová verze firmware pro Leica GPS900CS-v 6.00</strong></h4><p> Nová verze firmware <em><strong>Novinky verze v. 6.00</strong></em>: <em>„Field to Office“</em> – nástroj pro posílání a&nbsp;stahování dat z&nbsp;kanceláře do GPS a&nbsp;naopak. Nová aplikace <em>„LandXML Export“</em>. Nová funkce v&nbsp;aplikaci <em>„Referenční přímka“</em> – vytyčování k&nbsp;lomené čáře a&nbsp;vylepšení stávajících aplikaci <em>„DXF Import“</em>, <em>„Nástroje pro trasu ATK“</em> a&nbsp;<em>„RoadRunner“</em>. Rozšířená aplikace <em>„Určení souřadnicového systému“</em>. Nastavení rozhraní RTK a&nbsp;internet je možné ukládat do konfiguračních souborů a&nbsp;z&nbsp;aplikace <em>„Měření“</em> již lze otevřít proceduru pro doměřování skrytých bodů. <br /><br /> </p><p>&nbsp;</p><h4><strong>Mobile Matrix - práce v&nbsp;terénu s&nbsp;ArcGIS</strong></h4><p> Tento software je spojením softwaru ArcGIS a&nbsp;měřicích přístrojů LEICA (TPS, GPS, DISTO, nivelační přístroje…) a&nbsp;je určen pro všechny, kteří pracují v&nbsp;ArcGIS. Již můžete jít do terénu s&nbsp;celou databází a&nbsp;nebo jenom s její částí a&nbsp;přímo na místě provádět aktualizace, měření, vytyčování atd. Práce s&nbsp;databázemi a&nbsp;GIS daty ještě nebyla jednodušší. Ozvěte se nám, chcete-li tuto technologii vidět na vlastní oči. Budeme se na vás těšit.</p>

Filip Kobrle, GEFOS a.s., firemní materiál

vyvěšeno: 30.09.2008
ID článku: 3085
další informace: www.gefos.cz/leica


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Geodézie
GPS Software
Různé
[Pošta]