[Home Page]

Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI

Český svaz geodetů a kartografů - pobočka Východní Čechy a Katastrální úřad pro Pardubický kraj pořádají dne 20. listopadu 2008 v Domě techniky v Pardubicích seminář s pracovním názvem Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI. Budou projednávána tato stěžejní témata:
- změny, týkající se tvorby a vedení digitálních katastrálních map
- možnosti spoluúčasti soukromé sféry na digitalizaci SGI.

Svou účast i lektorskou podporu závazně přislíbili představitelé Českého úřadu změměřického a katastrálního v čele s místopředsedou ing. Karlem Štencelem a ředitelem odboru vedení územních orgánů ing. Bohumilem Janečkem.

Rezervujte se prosím tedy tento termín. Oficiální pozvánku s přihláškou obdržíte do 14-ti dnů. Všichni jste na seminář srdečně zváni.

Za ČSGK - Východní Čechy
ing. Josef Holický
ing. Jitka Rubešová

Ing. Jitka Rubešová

vyvěšeno: 10.10.2008
ID článku: 3098
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]