[Home Page]

Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a nouzové řízení

Konference proběhne ve dnech 19. - 22. ledna 2008 v Praze v hotelu Diplomat. Sympozium tematicky zastřešuje všechny oblasti výzkumu v kartografii a geoinformatice související s řešením živelných katastrof a krizovým řízením, není však zaměřeno jen na výzkum a technologické přístupy, ale i na další aspekty role systému, schopnosti vlád řešit problémy, schopnost informovat a reagovat na znepokojující podněty, otázky a nápady jednotlivců. Důležitým bodem programu sympozia je také role privátního sektoru a úroveň i kvalita spolupráce s veřejnou správou.

Předpokládána je účast vědců z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, specialistů na problematiku živelných katastrof a krizového řízení ze všech stupňů veřejné správy, lokální, regionálních i státních úředníků, studentů celé řady oborů, stejně jako specialistů z oblastí zdravotní péče, energie, sociálních ústavů, bezpečnostních složek, policie a armády.

Sympozium se uskuteční během českého předsednictví Evropské unii za účasti několika ministerstev české vlády. Organizátoři úzce spolupracují s Joint Research Centrum Ispra v Itálii a vybranými generálními ředitelstvími Evropské komise. Na přípravě se také podílí celá řada vědeckých organizací jako je ICA, ISPRS a ISDE, WHO nebo česká profesní sdružení CAGI a Česká kartografická společnost.

Do 31. 10. je termín zaslání abstraktů příspěvků. Do 15. 11. budou přihlášení obeznámeni, zda je jejich příspěvek přijat nebo není. Plnou verzi příspěvků je nutné zaslat do 15. 12.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 14.10.2008
ID článku: 3117
další informace: c4c.geogr.muni.cz/index.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Kartografie
GIS Školství
Z domova
[Pošta]