[Home Page]

Aktuální změny v KN a věcná břemena

Mediální partner akce - časopis Zeměměřič, zve své čtenáře k účasti na 14. semináři, který se bude konat 23. 10. 2008 v Třebíči.

Téma odborného semináře:
Aktuální změny v katastru nemovitostí ČR a věcná břemena v katastru nemovitostí
- novinky v právních předpisech a v soudní praxi.
Účast přislíbili mimo jiných přednášejících také ing. Štencel a doc. JUDr. Fiala, CSc. Více na www.zememeric.cz/diar

redakce

vyvěšeno: 15.10.2008
ID článku: 3121
další informace: www.zememeric.cz/diar


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]