[Home Page]

Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY

A

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

si vás dovoluje pozvat

na odborný seminář

Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,

digitalizace SGI

Seminář je určen pro pracovníky katastrálních úřadů a komerční sféry v oblasti geodetických činností

Program:

1. úvodní slovo, prezentace – změny ve vedení katastrálních map

- Ing. Štencel, místopředseda ČÚZK

2. veřejné zakázky, připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.

- Ing. Janeček, ředitel odboru 22 ČÚZK

3. zkušenosti s přepracováním sáhových map -

- Ing. Kumstýř – ředitel KP Chrudim

- Ing. Fencl – Geovap, spol. s r.o.

4. diskuse

Seminář se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2008

od 9.00 – 14.00 hod. v Domě techniky v Pardubicích

Prezence účastníků – od 8.30 hod.

Vložné – 780,- Kč (ve vložném je obsaženo občerstvení)

členové ČSGK – 680,- Kč

členové informačního centra ČSGK – 390,- Kč

Bankovní spojení: Uzávěrka přihlášek:

Česká spořitelna a.s. 14.11.2008

č. účtu: 1215142369/0800

Variabilní symbol: 201108

Konstantní symbol: 0308

Za pobočku ČSGK

Ing. Josef Holický

Česky svaz geodetů a kartografů

vyvěšeno: 30.10.2008
ID článku: 3141
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česky svaz geodetů a kartografů a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]