[Home Page]

Staré mapy – historická paměť krajiny

Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Benešov, Muzeum Podblanicka, Podblanický vědeckotechnický klub železniční v Benešově a Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze pořádají výstavu Staré mapy - historická paměť krajiny.
Vystavuje Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, otevřeno pondělí až pátek 8.00 až 16.00 hodin.

5. listopadu 2008 se uskuteční přednáška prof. ing. Bohuslava Veverky, DrSc. z katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstava bude otevřena do 21. listopadu 2008.

Katedra 153, G+K, ČVUT

vyvěšeno: 30.10.2008
ID článku: 3142

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Katedra 153, G+K, ČVUT a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]