[Home Page]

Seminář HSI pro pozemkové úřady

Společnost HSI pořádá na základě dlouhodobé spolupráce s Odborem informačních technologií Ministerstva zemědělství České republiky a Ústředním pozemkovým úřadem seminář „Možnosti softwarové podpory potřeb pozemkových úřadů (v příslušných fázích KPÚ). Tento seminář je určen všem pozemkovým úřadům. Vedle odborníků z HSI v programu vystoupí také ing. Kamil Kaulich, vedoucí oddělení pozemkových úprav z Ministerstva zemědělství, které je odborným garantem tohoto semináře.

Program:
08:30 Registrace účastníků
09:00 POZEM 9.00 - Představení nové verze programu na podporu projektování pozemkových úprav.
09:30 Průzkum HSI na pozemkových úřadech - Prezentace výsledků průzkumu zaměřeného na zmapování potřeb pozemkových úřadů v oblasti využití software pro KPÚ.
10:00 Nová koncepce POZEM - Představení nové koncepce softwarového vybavení POZEM připravovaného speciálně pro pozemkové úřady.
10:30 Diskuse, ukázky

Seminář proběhne v pátek 21. listopadu 2008 v budově Ministerstva zemědělství (4. patro, místnost č. 400), na adrese Těšnov 17, Praha 1.

Přihlášení je možné prostřednictvím webového formuláře na www.hsi.cz/pozem.

redakce

vyvěšeno: 11.11.2008
poslední aktualizace: 12.11.2008
ID článku: 3149
další informace: www.hsi.cz/pozem

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]