[Home Page]

XXIV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

NTM si Vás dovoluje pozvat na
XXIX. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE.

Sympozium se koná ve středu 3. prosince 2008 od 9 hodin v kinosále Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42.

Mediálním partnerem akce je časopis Zeměměřič.

Program

Ludvík Mucha
Kartograf Jaromír Janka(ke stému výročí narození)

Pavel Hánek
Sto let od narození geodeta profesora Václava Krumphanzla

Miroslav Mottl 90. výročí vzniku vojenské zeměpisné služby

Ivan Kupčík
Neapolský atlas Jaume Olivese z roku 1563

Petr Holota
Alois Martin David a měření zeměpisných souřadnic význačných míst Království českého a sousedních zemí

Tomáš Grim
Mapové pohlednice z doby vzniku samostatného československého státu

Petr Skála
Jedničky mezi čísly popisnými

Miroslav Klvaňa
Úpravy topografických map třetího vojenského mapování


přestávka

Pavel Hronček, Ján Jakubík
Možnosti interpretácie veľkomierkových historických máp pri výskume miestnej krajiny

Jiří Šíma
150 let vědního a technického oboru fotogrammetrie

Ivan Herčko
Príspevok k dejinám banského meračstva na Slovensku

Karel Brenner
Kartograf J. B. Homann ve službách Petra I.

Drahomír Dušátko
Plány a mapy města a komunity Madridu - historický vývoj

Jan Ratiborský
Památníky geodetů, astronomů a kartografů v Čechách


Informace

Ján Ježko
70 rokov Stavebnej fakulty a Katedry geodézie STU v Bratislave

Václav Slaboch
Valné shromáždění FGF (Fédération des Géomètres Francophones) 2009 v Praze – historické souvislosti

Antonín Švejda
Tématika měřicích přístrojů na známce a minci vydaných ke 100. výročí NTM

redakce

vyvěšeno: 27.11.2008
ID článku: 3169
další informace:www.ntm.cz
www.zememeric.cz/kpntm


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server] Historie [Pošta]