[Home Page]

Dvojí souřadnice v katastru

Pokud jsme užívali dvě souřadné soustavy, znali jsme v katastru pojem dvojích souřadnic.
S přechodem na jeden souřadnicový systém (S-JTSK) se dalo očekávat, že se dvojí souřadnice opustí a budou pouze souřadnice Křovákovy. Snad jen opravdu problematická místa nebo celá katastrální území, kde po digitalizaci "na sebe nebude nic sedět", měla být vedena ještě ve dvojích souřadnicích. To znamená, že by se v těchto případech přizpůsobovala změna mapě.
Novela katastrální vyhlášky by měla přinést poněkud jiný pohled na dvojí souřadnice. Změna by se přizpůsobovala mapě (a tedy by byly dvojí souřadnice) nejen v případě, kdy je katastrální mapa zkreslena, ale i tehdy, kdy nová nebo zpřesňovaná vlastnická hranice nebude odsouhlasena všemi dotčenými vlastníky. Budou tak v databázi souřadnice obrazu - to, co se uvidí v mapě a souřadnice polohy - souřadnice zaměřené v terénu. V případě, že bude vlastnická hranice odsouhlasena všemi dotčenými vlastníky, a body, zpřesňující vlastnickou hranici budou v dopustných odchylkách, potom budou obojí souřadnice totožné.
Co si o dvojích souřadnicích myslí předkladatelé novely a co praktičtí geometři?

Zaregistrovali jsem určitou nevoli k uvažovanému zavedení dvojích souřadnic.
Samozřejmě novela ještě není a může se zdát, že by bylo lepší si počkat až na konečné znění. Tato diskuze na www.zememeric.cz/chat/dvojisouradnice.php by mohla být určitým PŘIPOMÍNKOVÝM ŘÍZENÍM.

redakce

vyvěšeno: 09.12.2008
ID článku: 3182
další informace: www.zememeric.cz/chat/dvojisouradnice.php


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]