[Home Page]

Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče

Originál obrazu, který byl použit na obálku Zeměměřiče 11+12/2008, bude dražen 17. prosince 2008 ve VÚGTK během předvánočního setkání u "Výzkumnické vánočky".

Obraz od výtvarníka a ilustrátora Milana Tesleviče se vztahuje k rozhovoru s Tomášem Halíkem o geodetických bodech u Božích muk. Teslevič ve svém obraze si dovolil určitou nadsázku a umístil geodetický bod s červenobílou ochrannou tyčí přímo do Jesliček v betlémském chlévě. Klaní se příchozí Ježíšku nebo geodetickému bodu?

Nad nevhodnou blízkost geodetických bodů a křížků poukázal v článku Geodetické body a Kristovy rány (na str. 13) právě čestný papežský prelát Tomáš Halík "..Bolševik prý kdysi vydal usnesení, že je třeba narušit"barokní ráz krajiny" - a tak kapličky, kříže, Boží muka, sochy svatých apod., po staletí citlivě zdobící tvář naší země, byla ničena nebo zastiňována nejrůznějšími technickými obludnými stavbami, ustupovaly panelákům a jiným krásám socialismu. V tomto barbarství by nebylo dobré žádným způsobem pokračovat...".

Na četné dotazy našich čtenářů, kdo je vyobrazen v postavě Josefa, odpovídáme, že výtvarník měl k dispozici maketu posledního čísla Zeměměřiče i všechny ostatní letošní čísla a je možné, že si tváře na ilustracích vypůjčil z geodetického prostředí. Do "Vánočky" se pokusíme zjistit pravdu a necháme účastníky dražby hádat.

Vydražené peníze chceme poslat na školu v Africe - nejlépe na zeměměřické křovácké školství v Botswaně.

redakce

vyvěšeno: 12.12.2008
ID článku: 3184
další informace:www.springwinter.cz/images/obalka-ze08-1112.jpg
www.kult.cz/divadlo-kino-hudba/knihy-literatura/admin/detail/171816
www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2001072601


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]