[Home Page]

Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

Připravujeme pro vás velký přehled propagace zeměměřictví na serveru YouTube.com
Postupně vám budeme představovat různá videa o kterých bude naše pojednání vyprávět. Každé pondělí probíhá na ČÚZK porada vedení rezortu a na Webu Zeměměřiče bude tou dobou nové video. Těšte se vždy na pondělí... :-)Naše zeměměřické kino jsme začali u velmi populárního zeměměřiče Oldřicha Šetrného.
Doc.Veselý zahajoval přednášky z Inženýrské geodézie na FAST VUT takto: „I Old Shatterhand byl geodet…“ a pokračoval: I George Washington, Abraham Lincoln….“

Ing. Vladimír Svoboda k tomu dodává text z jeho oblíbené četby dětských let:
"Studoval jste matematiku?"
"Byla mou nejmilejší vědou."
"Aritmetiku, geometrii?"
"Ovšem."
"Zeměměřictví?"
"I to. Běhával jsem velmi často s teodolitem po polích."
"A umíte měřit, skutečně měřit?"
"Proč ne? Byl jsem už jednou při měření rovin i vrchů. Ovšem, nechci tvrdit, že se považuji za vyučeného geometra."
(Karel May: Vinnetou, I.díl, cca str.20, rozhovor Mr. Henryho s Old Shatterhandem, v Česku zvaným Olda Šetrný)

redakce

vyvěšeno: 05.01.2009
poslední aktualizace: 06.01.2009
ID článku: 3191
další informace: www.youtube.com


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]