[Home Page]

Soutěž Technické dílo roku 2008

Na Setkání geodetů v červnu 2008 ve Skalském dvoře byla vyhlášena soutěž o Technické dílo roku 2008. Přestože během její krátké historie došlo v jejím pořádání k několika změnám a bohužel i k nejasnostem v hodnocení výsledků, považuje ji Komora geodetů a kartografů za akci významnou. Aby mohla být považována za akci úspěšnou musí se stát akcí, o kterou bude zájem a bude se těšit jak z velkého počtu přihlášených děl, tak i z velkého zájmu o její výsledky.
Myšlenka na založení této soutěže vznikla v roce 2004 a poprvé byla vypsána na rok 2005 s tím, že bude vypisována každoročně. Největší účast byla v jejím prvním ročníku (2005), kdy bylo hodnoceno celkem sedm děl, ve druhém ročníku (2006) bylo hodnoceno celkem 5 děl. Ve třetím ročníku (2007), kdy byla přihlášena pouze dvě díla, byli pořadatelé nuceni soutěž pro tento rok zrušit.

Zde jsou výsledky dosavadních dvou ročníků soutěže:

TDR 2005
1. cena
Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu
Autor : CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan
2. cena
Geoportál Zeměměřického úřadu
Autor : Zeměměřický úřad
3. cena
Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T
Autor : by/S@T group a.s.


TDR 2006
1. cena
Zpracování geometrického plánu v prostředí internetu
Autor : VÚGTK v.v.i., Ing. Tomáš Cajthaml, Ing. Milan Kocáb, MBA
2. cena Rybný potok
Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8
Autor : CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan
3. cena
MISYS - geogafický informační systém pro kancelář i automobil
Autor : GEPRO, spol. s r.o.


Vítězné dílo roku 2006 bylo přihlášeno do soutěže Česká hlava a v kategorii Industrie získalo 1. cenu na slavnostním večeru přenášeném Českou televizí, kdy byla tato cena zástupcům VÚGTK předána. Zdálo se, že tento výrazný úspěch vítěze naší soutěže včetně veřejné publicity, kterou s sebou přinesl, povzbudí geodety k účasti na dalších ročnících. Jak je však vidět z předešlého textu, opak se stal pravdou, jsou to paradoxy tohoto druhu, které nám geodetům v ČR - dá se říci trvale - zabraňují ve vstupu do většího povědomí občanů naší země. Nevážíme si své vlastní práce proto, že si myslíme, že si jí neváží ti, pro které ji děláme? Úspěch v soutěži Česká hlava však rozhodně svědčí o opaku. Naše práce je rozhodně zajímavá, pestrá, někdy i dobrodružná a nebezpečná. My to však - jak se říká - nedovedeme „prodat. A to je škoda! Podíváme-li se na ostatní díla, která se umístila v soutěži o TDR, tak vidíme, že by takového ocenění mohla dosáhnout i některá další. Autoři řady děl, která se umístila v naší soutěži o Technické dílo roku by mohli tohoto úspěchu využít jako dobrého odrazového můstku k přihlášení do soutěže „Česká hlava“, o jejíž publicitě nelze pochybovat.

Termín pro přihlášky je 31.3.2009.

Účastnit se v této soutěži není nic příliš náročného. Například na svých webových stránkách uvádí takřka každá firma své reference a z nich je vidět, že má z čeho vybírat. Splnit základní podmínku, že dílo přihlašované do soutěže musí být z oboru geodesie a kartografie a musí být zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni, by též nemělo být těžké. Pro potencionální autory je nutno také uvést, že dílo nemusí být rozsáhlé, či pracné, datově objemné, či nějak výrazně vynalézavé či objevné. Prostě to musí být dílo zdařilé. Také není cílem vyzrazování nějakého „know how“, ale stačí, když autor (autoři) přihlásí něco, s čím by se chtěli pochlubit, zaujmout a toto své dílo prezentovat na veřejnosti s možným pozitivním dopadem i do obchodní politiky firmy.

Možná by měly být také zavedeny určité kategorie - např. pro nové technologie či pro malé firmy, pro inženýrskou geodezii a pod., ale napřed musí být větší účast.

Hodnocení provádí odborná porota. Odborná veřejnost má možnost hlasovat na webových stránkách komory. Více podrobností o této soutěži lze již teď najít na webových stránkách Komory geodetů a kartografů. Sledujte proto www.kgk.cz. Mediální partnerem soutěže je časopis Zeměměřič.

KGK

vyvěšeno: 05.01.2009
ID článku: 3192
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
ČSGK KGK
[Pošta]