[Home Page]

Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil

Český svaz geodetů a kartografů následnou smutnou zprávou zarmoutí řadu kolegů zeměměřičů. Svaz byl informován o úmrtí dlouholetého člena Svazu a pracovníka resortu zeměměřictví a katastru Ing. Vladimíra Pospíšila.

Český svaz geodetů a kartografů následnými řádky o profesní dráze Ing. Vladimíra Pospíšila vzdává čest jeho památce .

Vladimír, který se narodil 22.10.1928 v Praze, vystudoval nejdříve reálné gymnázium, dále v roce 1951 zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze a později ještě Vysokou školu ekonomickou.

Praxi zahájil v Geoplánu a po sjednocení zeměměřické služby v roce 1954 se stal pracovníkem OÚGK v Praze. V roce 1957 přešel jako pracovník gravimetrie a seismiky do Ústavu pro průzkum uhelných ložisek, který v roce 1958 splynul s Geologickým průzkumem, n. p., Praha. V tomtéž roce byl vyslán ministerstvem paliv na geofyzikální průzkum naftových ložisek do Afghánistánu.

Po návratu a kratším působení v seismické skupině byl jmenován do funkce vedoucího provozu geofyziky. V roce 1963 přešel do ekonomického oddělení VÚGTK v Praze. Od 1968 působil na tehdejší ÚSGK,později na ČÚGK a ČÚZK, kde po řadu let pracoval v různých ekonomických funkcích.

Bohatá byla jeho veřejná činnost nejdříve v bývalé ČSVTS (předseda odborné skupiny ekonomiky a vědeckého řízení) a Svazarmu (předseda Škoda-klubu), po roce 1990 i jako zvolený zastupitel městské části Prahy 1. Za svoji pracovní a společenskou angažovanost obdržel několik uznání a vyznamenání.
Ing. Vladimír Pospíšil zemřel 15. ledna 2009 v Praze.
Poslední rozloučení s Ing. Vladimírem Pospíšilem se koná ve středu 21. ledna 2009 od 12 hodin v Praze v Nové obřadní síni. Vstup je od metra Želivského a síň se nalézá proti budově Strojimportu.

http://www.pohrustav.cz/krematorium-strasnice.html

Petr Skála

vyvěšeno: 19.01.2009
ID článku: 3238

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]