[Home Page]

Holiday World pohledem kartografa

<p> Již 18. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu se konal <strong>5.-8. února 2009</strong> na Výstavišti Incheba Expo Praha v Průmyslovém paláci. Uvnitř ani nebylo poznat, že levé křídlo je náhražka za nešťastně vyhořelou původní část. Celkem se, včetně doprovodných výstav Top Gastro a Golf World Prague, zúčastnilo čtyřdenního veletrhu 870 vystavovatelů. </p><p><br /> Jako &quot;poučené v kartografii&quot; nás především zaujaly reklamní materiály jednotlivých regionů. Ty tam jsou doby zjednodušených, často „malovaných“ map. Kartografická úroveň mnoha map a atlasů, vydávaných ať už jednotlivými sídly, regiony či státy dosahuje profesionální úrovně. Mnoho z těchto map také pochází od kartografických firem, které je již nezjednodušují. Zákazník si je žádá v plné kvalitě. To není jen trend Česka, ale obecný. V Itálii vydává například tyto reklamní mapy pro jednotlivé regiony a oblasti cestovního ruchu proslulý Instituto Geografico DeAgostini . Kyperské mapy pro Kyperskou turistickou organizaci zase připravuje Department of Lands and Surveys, tedy protějšek našeho ČÚZK, mapu Slovinska se stínovaným reliéfem zase Geodetski institut Slovenije, přehledná mapa Chorvatska pro letošní rok má také stínovaný reliéf. Obdobně kvalitní mapy nabízí turistická sdružení dalších zemí, např. země Beneluxu či ostrov Tenerife. </p><p><br /> Některé oblasti Itálie, kam nejvíc jezdí čeští turisté, dokonce vydávají mapy s vysvětlivkami a obsahem v češtině, např. oblast Trentina. Navíc zde byly k dispozici mapy zvlášť pro zimní a letní turistiku či dokonce cyklomapy a turistické mapy až do podrobného měřítka 1:25 000, samozřejmostí je síť pro GPS. Součástí map je vždy průvodce, ať již samostatná brožura nebo jako grafický doplněk zadní strany a okrajů mapy. <br /> Z české produkce je také patrný příklon k vyšší kvalitě zdarma distribuovaný reklamních materiálů a map. Pokud jde o podkladové mapy, většinou pocházejí z dílny zádveřického kartografického nakladatelství SHOCart nebo od Kartografie Praha (včetně dceřinné společnosti Geodézie CS). Nadace Jihočeské cyklostezky takto vydala např. Vltavskou cyklistickou stezku - atlas v kroužkové vazbě měřítku 1:50 000 na datech Kartografie Praha. Celé soubory, obsahující cyklotrasy, běžecké trasy a turistické trasy vydalo např. město Litvínov (mapový podklad SHOCart) nebo Turistický region Český ráj (soubor cyklotras), Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě s Mikroregionem Novoměstsko (kvalitní lyžařské mapy v měřítcích do 1:50 000). </p><p><br /> Vzrostl také podíl map s tematickým obsahem, opět vzniklých na kvalitním podkladu kartografických firem. K nim patří např. regionální mapy poutních míst, industriálních památek, drobných sakrálních památek mnoho dalších. Co z toho plyne pro turistu laika. Především může být potěšen, že v současnosti již může získat na infocentru zdarma kvalitní mapu. Nevýhodou je, že tyto kvalitní mapy zmizí z boxů a pultů velmi brzy a hlavně není možné si dovolenou či pobyt s jejich pomocí naplánovat předem. Získáte je na infocentrech pouze v příslušných regionech. Proto velcí prodejci map nemusí mít zatím starost z této konkurence. Mnoho lidí si totiž pobyt a aktivity plánuje předem, takže si nakonec stejně mapu koupí v místě svého bydliště.</p>

Pavel Červinka

vyvěšeno: 09.02.2009
ID článku: 3258
další informace: www.incheba.cz/main.php?pageid=2773


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]