[Home Page]

Sudety vnímáme jinak

V zasedání UN/CA Week of Geographical Names zazněl příspěvek prof. Voženílka z Palackého Univerzity v Olomouci týkající se používání exonym ve školních atlasech. V rámci analýzy zahraničních atlasů z hlediska výskytu cizojazyčných exonym objektů z území ČR upozornil na problém s popisem horopisného celku dříve nazývaného i v české odborné literatuře Sudety. Zdůraznil, že termín Sudety je pro dnešní českou veřejnost termínem politickým, který souhrnně označuje pohraničí republiky dříve obývané německy mluvícím obyvatelstvem a odstoupené dočasně v roce 1938 Německu. Z vystoupení ostatních účastníků zasedání je zřejmé, že pro naše sousedy (Poláky, Němce, Rakušany) je termín Sudety, Sudeten nadále především názvem horopisným pojmenovávajícím geomorfologickou jednotku, pro kterou se v české geografii od sedmdesátých let 20. století používá název Krkonošsko-jesenická soustava, resp. subprovincie.

Akce UN/CA Week of Geographical Names proběhla 8.–12.9.2008 v rumunském městě Timisoara.

redakce

vyvěšeno: 10.03.2009
ID článku: 3288
další informace: www.vugtk.cz/odis/sborniky/cest_zpravy/08/22-Bohac-Rumunsko.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]