[Home Page]

Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči

Odborný seminář Pozemkové úpravy XIV. odborný seminář proběhne 2. dubna 2009 v Třebíči od 8:00 do 15:00 hod.
Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno, Pozemkový úřad Třebíč

Chcete vyhrát vstup zdarma? Pokud správně odpovíte a do 31. března 2009 pošlete svoji odpověď na spolzem@email.cz, mate šanci být vylosován. Kromě vstupu dostane šťastlivec od pořadatelů i drobný dárek.

PŘEDMĚT: Soutěž - Pozemkové úpravy Třebíč XV.
1) Jako první na okrese Třebíč byla v roce 1997 zapsána do katastru nemovitostí komplexní pozemková úprava

a) Hluboké
b) Ocmanice
c) Naloučany

2) Pozemkový úřad Třebíč od roku 1997 do roku 2008 dokončil a do katastru nemovitostí zavedl
a) 5 komplexních pozemkových úprav
b) 22 komplexních pozemkových úprav
c) 14 komplexních pozemkových úprav

3) BPEJ dle zák.č. 139/2002 Sb. je
a) bonitovaná půdně ekologická jednotka
b) bývalá pozemková evidence JEP
c) blok pozemků ekonomické jednotky

M. Stáňa, E. Eliášová

vyvěšeno: 11.03.2009
poslední aktualizace: 17.03.2009
ID článku: 3291
další informace: www.zememeric.cz/diar

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]