[Home Page]

Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

Rok 2008 byl ve znamení integrace a prolínání funkčnosti sady základních produktů firmy GEPRO: geodetického systému KOKEŠ, systému PROLAND pro projektování pozemkových úprav, GIS systému MISYS a systému UPLAN pro územní plánování. Řada geodetických firem využívá nabídky produktů společnosti GEPRO a rozšiřuje spektrum svých aktivit do navazujících oblastí. Tyto firmy pak vykonávají nejen základní zeměměřické činnosti, ale věnují se pozemkovým úpravám, územnímu plánování, podpoře GIS obcí a měst a dalším speciálním činnostem.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

Michal Votoček, Vojtěch Zvěřina, GEPRO spol. s r.o.

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3301
další informace:www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf
www.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
GIS Software
[Pošta]