[Home Page]

Nové postupy zpracování ...

Budoucnost zeměměřiče bude mimo jiné i v jeho schopnostech využívat informační technologie. Zpracování a přenos geodetických měření je předmětem projektu výzkumu a vývoje, který řeší Geoline, s.r.o. společně s VÚGTK. Název programového projektu je „Výzkum a vývoj nového postupu tvorby digitálního zpracování a přenos geodat do centrální databáze pro geodetická měření“. Projekt částečně financuje MPO ČR v rámci programu IMPULS. Předmět řešení Předmětem řešení je vyvinout nový technologický postup a SW sběru a distribuce geodat pro potřeby soukromých geodetů, kteří tvoří záznamy podrobného měření změn stále tradičními postupy a mají zájem na uplatnění nových SW nástrojů a technologií v jejich praxi. Bude vyzkoumán a vyvinut nástroj pro komunikaci mezi přístrojem, digitálním záznamníkem, tabletem PC, mobilním telefonem a centrální databází pro zpracování naměřených geodat. Nová technologie a SW zajistí nový způsob předávání a uchování geodat a v grafickém počítačovém systému dokáže připravit v krátkém čase výstupní sestavu pro transfer informací např. do informačního systému katastru nemovitostí nebo pro řešení úloh běžné geodetické praxe, územního plánování a dalších úloh.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3303
další informace:www.vugtk.cz
www.geoline.cz
www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Software
Různé
[Pošta]