[Home Page]

Soutěž technické dílo roku

Na Setkání geodetů v červnu loňského roku ve Skalském dvoře byla vyhlášena soutěž o Technické dílo roku 2008. Přestože během její krátké historie došlo v jejím pořádání k několika změnám a bohužel i k nejasnostem v hodnocení výsledků, považuje ji Komora geodetů a kartografů za akci významnou. Aby mohla být považována také za akci úspěšnou musí, se stát akcí, o kterou bude zájem a bude se těšit jak z velkého počtu přihlášených děl, tak i z velkého zájmu o její výsledky. Myšlenka na založení této soutěže vznikla v roce 2004 a poprvé byla vypsána na rok 2005 s tím, že bude vypisována každoročně. Největší účast byla v jejím prvním ročníku (2005), kdy bylo hodnoceno celkem 7 děl, ve druhém ročníku (2006) bylo hodnoceno celkem 5 děl. Ve třetím ročníku (2007), kdy byla přihlášena pouze 2 díla, byli pořadatelé nuceni soutěž pro příslušný rok zrušit.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3304
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server]
Geodézie
Z domova KGK
[Pošta]