[Home Page]

50 let zeměměřičem

Průmyslovou školu zeměměřickou jsem ukončil v r.1959 maturitou. Na základě tzv. doporučenky jsem se počátkem července stal zaměstnancem Oblastního ústavu geodesie a kartografie v Liberci, provozu mapování. Do svého odchodu k 1.7.1964 jsem prošel zajímavou praxí. Nejprve, vzhledem k výborné známce z geodetického počtářství na průmyslovce jsem byl zařazen do počtářského oddílu. Tento specializovaný počtářský oddíl, vedený ing. Zbyňkem Žižkou, byl trest-ným oddílem pro „polňáky“, protože převodem do kanceláře v Liberci přišli o diety. Já tam nastoupil jako absolvent za 730,- Kčs čistého, tedy méně než činily celodenní diety v té době. Spokojen jsem nebyl. Polňáci venku měřili vlícovací body pro tvorbu mapy 1:10 000 fotogrammetrickou metodou, nebo měřili výškopisy číselnou tachymetrií a spočítat to byla práce počtářského oddílu. Od té doby vím o nebezpečné kružnici při protínání zpět, umím pracovat s Cirtou, tabulkami Tata.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3306
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] GeodézieHistorie [Pošta]