[Home Page]

Digitální technické mapy

V roce 2008 proběhla ve sdružení Nemoforum diskuze o technických mapách. Diskuzi iniciovali zástupci Svazu měst a obcí ČR a Správců sítí východních a středních Čech. Otázky a problémy, které z diskuze vyplynuly, se staly podnětem pro uspořádání pracovního semináře Nemofora. Seminář Jednotné digitální technické mapy (JDTM) se konal 27. listopadu 2008 v Praze v budově ČÚZK. Cílem přednáškové části semináře bylo popsat problémy při tvorbě, aktualizaci, správě a prezentaci dat JDTM. V navazující diskuzi chtěli iniciátoři semináře začít hledat cesty k možným řešením popsaných problémů. Z tohoto důvodu nebyl seminář veřejný, ale seznam přibližně čtyřiceti pozvaných hostů byl koncipován tak, aby se zde sešli odborníci na dané téma z řad státní správy, samosprávy a ostatních uživatelů digitálních technických map.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3307
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] Resort ČÚZKGeodézie [Pošta]