[Home Page]

Česká kartografická nakladatelství v roce 2008

Rok byl zajímavý spíše změnami vlastnických vztahů než produkcí kartografických novinek, což je hlavní rozdíl oproti roku předchozímu. V atypicky teplém loňském lednu (oproti současným mrazům) přišla první, a největší vlastnická změna roku 2008. Největší české nakladatelství SHOCart jeho majitelé prodali a novým vlastníkem se, po řadě jednání s různými partnery, stala rakouská firma Freytag&Berndt. Ta vlastní 70% podíl, 20% je v rukou Ladislava Cirhana, jednatele a spolumajitele české dceřiné společnosti Freytag&Berndt a 10% podíl si podržel Karel Kršák, jeden z majitelů a zakladatelů SHOCartu. Po koupi Geodézie ČS Kartografií Praha a společnosti CEDA firmou PJ Soft je to další krok v redukci přeplněného malého českého trhu. Jakým způsobem se vyvine další koexistence firem SHOCart a Freytag&Berndt lze těžko předpovídat. Na veletrzích se v uplynulém roce obě firmy již prezentovaly společně. Nicméně bylo znát, že probíhají jednání, která budou mít dříve či později vliv na distribuční společnosti, na redakci i na mapovou produkci. Škarohlídi předpovídají postupný ústup SHOCartu z pozic či jeho případný zánik. Ani tento krok by nebyl nelogický. Nechme však na vlastnících, jak se svým majetkem naloží.

Tradičně první číslo v roce je ukázkové číslo a naleznete jej na www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf Tam si můžete dočíst nejenom zbytek rozhovoru.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2009
ID článku: 3308
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Zeme-09-01+02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]