[Home Page]

Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu

PRAHA (28.3.2009) - Organizace sdružující české zeměměřiče Český svaz geodetů a kartografů má za sebou devátý sjezd, na kterém byla zvolena nová Rada a vytyčeny cíle na další tříleté období. Předsedou Svazu byl na prvním jednání nové Rady zvolen Václav Šanda a předsedou Revizní komise Petr Polák. Novými tvářemi v Radě jsou Olga Buršíková, Martin Nedoma a Pavel Novák, který byl potvrzen českým národním delegátem v mezinárodní organizaci FIG sdružující více než sto národních zeměměřických organizací. Sjezd jmenoval čestnými členy Milana Klimeše, Václava Slabocha a Josefa Nováka. Celé jednání skvěle řídil Josef Weigel.

Sjezd pozdravili zástupci podobných společností působících v Česku jako například Miroslav Mikšovský, který je předsedou Kartografické společnosti ČR, Radek Petr, který je členem výboru České společnosti pro geoinformace a za slovenskou Společnost geodetov a kartografov Slovenské republiky Dušan Ferianc.

V diskusi bylo upozorněno Josefem Novákem z Ostravy na připravovaný seminář, ke kterému budou přizváni pedagogové vyučující na vysokých školách katastr nemovitostí, dále Drahomír Dušátko upozornil na významná výročí zeměměřičů a Milan Talich upozornil na osoby, které byly v hodnoceném období tahouny Svazu. Petr Skála naléhal na zpracování důvěryhodné historie oboru posledních dvaceti let, neboť zatím ojedinělé práce na tu dobu byly napsány spíše pocitově než dukumentačně. František Beneš upozornil na legislativní smršť v Parlamentu ČR zejména na připravovanou novelu stavebního zákona a § 121 a § 154a, jež najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Dále se Miroslav Roule svěřil s postřehy k součanosti od důchodců, jež se v Praze pravidelně scházejí každý měsíc. Zobecnil je i do této z mnoha přednesených vět: "V očích veřejnosti zůstáváme pouhými měřiči," varoval účastníky sjezdu a měl pravdu. Málo se ví zejména o mezinárodní spolupráci ať už v rámci pořádání Česko-slovensko-polských odborných geodetických dnů, jež letos proběhnou v květnu v Peci pod Sněžkou nebo o účasti na akcích mezinárodní organizace FIG.
Pavel Novák působící řadu let v zahraničí, se přítomným raději představil, neboť bude české zeměměřiče zastupovat ve FIGu.

Účastníci devátého sjezdu na závěr vyslechli zprávu o výsledcích voleb, kterých se zúčastnilo 64 členů Svazu. Dále plénum odhlasovalo usnesení, které schvalovalo, bralo na vědomí a ukládalo členům nové Rady řadu úkolů a cílů. Dokumenty najdete na stránkách Českého svazu geodetů a kartografů a fotografie, které jiný z webů zatím nemá možnost uveřejňovat než vimevite.cz.

Složení Rady¨ČSGK :
Ing. Václav Šanda, předseda

Ing. Jiří Bureš PhD. 1. místopředseda
Ing. Milan Talich Ph.D. 2. místopředseda
Ing. František Beneš, CSc.
Ing. Olga Buršíková
doc,. Ing. Pavel Hánek, CSc. , nejstarší člen Rady
Ing. Martin Malec
Ing. Martin Nedoma, nejmladší člen Rady
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Petr Skála
Ing. Robert Šinkner, MBA
a náhradníci ...

Ing. Zina Matušková
RNDr. Jan Bareš
Ing. Karel Gregor

Složení Revizní komise
Ing. Petr Polák, předseda
Ing. Jitka Rubešová
Ing. Karel Vach, CSc.

náhradník Ing. Karel Novák

Stránky ČSGK http://csgk.fce.vutbr.cz/

Zajímavý odkaz na časopis slovenských kolegů http://www.kgk.sk/SGAK/sgak.php

Petr Skála

vyvěšeno: 29.03.2009
ID článku: 3321
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=620

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]