[Home Page]

Pozvánky na čtyři akce v dubnu, které byste měli navštívit

Georg Gartner o moderní kartografii a WebMapping 2.0

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK zve na přednášku Prof. Dr. Georga Gartnera s názvem Modern Cartography: Location Based Services, Ubiquitous Cartography and WebMapping 2.0.

Přednáška George Gartnera se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2009 ve Velké paleontologické posluchárně v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6, Praha 2) od 16.00 hodin.

Kdo je Georg Gartner

Univ. Prof. Dr. rer. nat. Georg Gartner je profesor kartografie a geomediatechniky. V současné době působí jako profesor v kartografickém vědeckém týmu (Forschungsgruppe Kartographie) na Technische Universität Wien.

Absolvoval magisterský obor geografie a kartografie na Universität Wien, dizertační práci obhájil na Technische Universität Wien. Na téže univerzitě byl i habilitován a později jmenován profesorem. V roce 1997 získal Fulbrightův grant pro pobyt na univerzitě v Nebrasce (Omaha, USA), v rámci vědecké spolupráce navštívil Royal Melbourne Institute of Technology v roce 2000, South China Normal University v roce 2006 a University of Nottingham v roce 2009. V březnu 2009 měl přednášku na Harvard University.

Gartner je viceprezidentem Mezinárodní kartografické asociace (ICA), organizuje řadu mezinárodních sympozií, mimo jiné pravidelné "International Symposium on Location Based Services & TeleCartography".

Je také editorem knižní edice s názvem "Lecture Notes on Geoinformation and Cartography", vydávané nakladatelstvím Springer.

Chcete se dozvědět, jak se dělá GIS v Los Angeles, městě s 10 miliony obyvatel?

Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze vás zve na přednášku Milana Svitka s názvem GIS – Los Angeles County. Current and Future Development.

Termín: čtvrtek 23. dubna 2009 - 12.00 až 13.50
Místo: Učebna C208 (v případě velkého zájmu může být místo pozměněno, informujte se na místě)
Stavební fakulta, ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6)

Přednáška v češtině je určena všem posluchačům geoinformatiky, doktorandům, pedagogům, zájemcům z praxe.

Témata přednášky:

Milan Svitek má za sebou více než 40 let zkušeností s GIS, přičemž v letech 1985 až 2006 byl vedoucím sekce GIS v oddělení regionálního plánování Los Angeles County v Kalifornii.

Seminář o velkoformátových tiskárnách Hewlett-Packard

Společnost HSI ve spolupráci se společností Hewlett-Packard pořádá HP PrintShow s HSI, seminář o velkoformátovém tisku.

Letošní 11. ročník semináře se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 od 9:30 do 13 hodin v Kongresovém centru v Praze, v klubu E v 1. patře (plán pater a místností Kongresového centra Praha najdete na www.kcp.cz).

Seminář je určen pro geodety, architekty, inženýry, projekční kanceláře, uživatele CAD systémů, stavaře, mediální a reklamní agentury, copy centra, grafická studia, tiskárny a všechny další zájemce o velkoformátový tisk.

Hlavním tématem semináře budou zejména modely HP Designjet z řady T a Z a také novinka - model HP Designjet 510. Seznámíte se s podrobnou technickou specifikací jednotlivých modelů, dozvíte se například o možnostech vzdálené správy tisku a řešení tiskových nákladů.

Pořadatelé vás také seznámí s výhodami odkupových a věrnostních programů. A bude příležitost si prakticky si vyzkoušet jednotlivé modely plotrů přímo na místě.

Účast je po registraci bezplatná. Přihlásit se můžete online na www.hsi.cz/hp nebo e-mailem na info@hsi.cz, případně telefonicky na +420 224 809 531.

Valná hromada České asociace pro geoinformace

Výroční valná hromadu CAGI se bude konat ve středu 22. dubna 2009 od 13:00 do 15:30 hodin v Praze (Novotného lávka 5, Praha 1, místnosti č. 318).

Jiří Hiess, předseda asociace, ve svém pozvání uvádí: "Vyslechneme výroční zprávu o činnosti a hospodaření asociace, probereme činnost členů i CAGI vcelku, plánované a pozoruhodné akce a podiskutujeme o tom, co se povedlo více i méně, o společných zájmech, které má CAGI prosazovat, o naší společné budoucnosti. Schválíme dokumenty, kterými naprogramujeme činnost CAGI v následujícím období. Využijte prosím svého hlasovacího práva, valná hromada je nejvyšším orgánem, který o CAGI rozhoduje. Vy rozhodujete o tom, jak a kam se CAGI má ubírat! CAGI je a má být organizací svých členů, sloužit zájmům oboru a svých členů!"

Seminář pro veřejnost - před valnou hromadou

Valné hromadě CAGI bude dopoledne 22. dubna předcházet odborný seminář pro veřejnost. Na jednání valné hromady jsou vítáni rovněž nečlenové a všichni, kdo mají zájem o činnost asociace zájem. Přijďte se informovat, jak se můžete zapojit do geoinformačního dění v České republice.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 03.04.2009
poslední aktualizace: 22.04.2009
ID článku: 3325

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] Z domova [Pošta]