[Home Page]

VŘ na totálky pro průmyslovku

Vážení rádi bychom pro naši školu zakoupili nové totální stanice, proto vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku následujících geodetických přístrojů.

Máme zájem o:
1) jednoduché totální stanice (1 – 2 kusy) včetně příslušenství pro výuku v nižších ročnících.

Technické parametry pro přístroje:
- úhlová přesnost do 30cc
- délková přesnost do 3 mm + 3 mm
- dosah minimálně 1500m na jeden hranol
- vnitřní paměť – možnost registrace
- včetně příslušenství – hranol, výtyčka na hranol, baterie, nabíječka, propojovací kabely

2) totální stanice (1 – 2 kusy) včetně příslušenství s možností bezhranolového měření.
Technické parametry pro přístroje:
- úhlová přesnost do 20cc
- délková přesnost do 3mm + 3mm
- dosah minimálně 1500m na jeden hranol
- dosah minimálně 200m bez hranolu
- vnitřní paměť – možnost registrace
- včetně příslušenství – hranol, výtyčka na hranol, baterie, nabíječka, propojovací kabely

Hodnotící kritéria:
1) ekonomická výhodnost (uvést ceny včetně DPH pro 1 kus, eventuelně 2 kusy)
2) nejnižší cena
3) zajištění servisu budoucích eventuelních oprav

Předpokládaný nákup totálních stanic je ve 3. čtvrtletí r. 2009. Své nabídky zašlete v zapečetěné obálce na adresu školy do 30.4.2009. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – totální stanice“.

V Praze dne: 24.3.2009

Střední průmyslová škola zeměměřická
Pod Táborem 300, 190 78 Praha 9 - Hrdlořezy

S pozdravem

Ing. Jaroslav Růžek, ředitel školy

vyvěšeno: 09.04.2009
ID článku: 3335
další informace: www.spszem.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] GeodézieŠkolství [Pošta]