[Home Page]

Geometrické postupy středověkého stavitele

Geometrické postupy středověkého stavitele
Přednáška Petra Růžičky v kavárně Muzea Karlova mostu
23. dubna 2009, 16.00


Úvodní část
Stručný úvod do praktické „posvátné“ geometrie
· Kořeny a východiska předeukleidovské geometrie
· Základní konstrukce a vlastnosti jednoduchých modulových sítí
· Projekční a pracovní postupy archaického stavitele
Přestávka s diskusí


Hlavní část
Staroměstská mostecká věž – geometrická analýza krovu
· Geometrie půdorysu mostecké věže
· Geometrické řešení konstrukce krovu
· Základní proporce mostecké věže a Karlova mostu


Křižovnické náměstí 2, Praha 1, www.muzeumkarlovamostu.cz

Těším se na zajímavou přednášku od 16 hodin a upozorňuji, že od 12 hodin je tentýž dne u nás na FSv ČVUT přednáška (A134) ing. Milana Svítka, CSc. o Geoinformatice v USA. Organizuje ji Lena Halounová a taky trochu já.

Prof. Bohuslav Veverka, DrSc.

vyvěšeno: 20.04.2009
ID článku: 3340
další informace:www.muzeumkarlovamostu.cz
www.arstignaria.com


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server]
Geodézie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]