[Home Page]

Mezinárodní geodetická soutěž IG5

V konkurenci 25 družstev se opět studenti Střední průmyslové školy zeměměřické neztratili.

Jedno družstvo obsadilo 1. místo v "celkové kategorii (běh + geo)" + 3. místo v kategorii "GEO".

Druhé družstvo obsadilo 6. místo v "celkové kategorii" + 9. místo v kategorii "GEO".

Duchcov skončil v "celkové kategorii" 12. a v kategorii "GEO" 19.

V dňoch 24. – 25. apríla 2009 sa pod záštitou občianskeho združenia STAV-GEO na pôde SPŠ stavebnej O.Winklera v Lučenci a v katastri obce Budiná, uskutočnil Garmin International Geodetic Pentathlon 2009 - medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania.
Jednalo sa o štvrtý ročník súťaže, ktorej cieľom je umožniť vytvorenie kontaktov medzi žiakmi geodetických škôl, porovnať ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti, a v neposlednom rade vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi pedagógmi a školami.

Náplňou súťaže bolo absolvovanie 9 km dlhej trasy so stanoviskami, na ktorých sa vykonávali jednotlivé súťažné disciplíny – typické činnosti geodeta a vedomostný test z oblasti geodézie, kartografie,... . Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci navigovali pomocou ručného navigačného zariadenia GPS, zoznamu súradníc stanovísk v systéme WGS 84, sady máp,... Disciplíny sa hodnotili podľa vopred stanovených a známych pravidiel. Súťažili trojčlenné zmiešané družstvá v dvoch disciplínach. Prvou bolo dosiahnutie najlepšieho času (k času absolvovania celej trasy a všetkých stanovísk sa pridávajú plusové a mínusové minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh), druhou disciplínou - vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas.

Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev z 13 škôl z 3 krajín (ČR, Maďarsko a Slovensko).

redakce

vyvěšeno: 28.04.2009
ID článku: 3349
další informace:
www.spszem.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]