[Home Page]

37 TB v Praze v ETRS89

Zeměměřický úřad určil geocentrické souřadnice v systému ETRS89 na 37 dalších TB na území hl. m. Praha, od 30.04.2009 jsou zveřejněny v Databázi bodových polí.
Práce, které
představují další krok na cestě k nové realizaci systému ETRS89 v ČR, byly provedeny v TL 1304, 1305, 1415, 1419, 1420, 1424, 1425, 2101, 2211, 2216 a 2221. Ke zhuštění byly vybrány výhradně TB a pro určení jejich souřadnic v systému ETRS89 byla zvolena metoda měření v reálném čase s využitím sítě CZEPOS.

Upozornění
Pokud je při transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využíván soubor identických bodů dodaný prodejcem přístrojů pro měření pomocí GNSS, je třeba ověřit jeho aktuálnost.
Týká se především těch uživatelů, kteří potřebné sestavy: přístroje + zpracovatelské programy, zakoupili před 30. 4. 2009.

redakce

vyvěšeno: 26.05.2009
ID článku: 3371
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Geodézie GPS
[Pošta]