[Home Page]

Chcete být ředitelem VÚGTK?

Rada VÚGTK vyhlašuje v souladu se zákonem 341/2005 Sb. výběrové řízení na obsazení místa
Ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Více v příloze.

redakce

vyvěšeno: 26.05.2009
ID článku: 3372
další informace: www.vugtk.cz/konkurs_na_reditele.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]