[Home Page]

Hledá se zeměměřič Jan Baše

Při loňské konferenci uspořádané k 70. výročí celostátního sjezdu zeměměřičů a velké odborné výstavy (Zemědělské muzeum - duben 1938 v Bratislavě), na kterou jsem sestavoval sborník, jsem narazil na jméno Jan Baše.

Jde o pozoruhodnou osobu zeměměřického inženýra, vládního radu, který v letech 1921 až 1936 byl vedoucím katastrálního odboru v rámci Generálního finančního ředitelství pro Slovensko v Bratislavě. Podle údajů, které se mi zatím podařilo shromáždit se Ing. Jan Antonín Baše narodil 9. října 1882 v Opočně a zemřel 9. ledna 1960 ve Dlouhé Lhotě u Ml. Boleslavi. K okrouhlému výročí jeho úmrtí bych rád sestavil obsáhlejší životopis (samozřejmě hlavně jeho odbornou činnost – za c.k. sloužil delší dobu v Bosně – Hercegovině, kde nabyl mnoho praktických poznatků, které využil při zakládání moderního katastru v první republice). Obracím se proto i na město Opočno, ve kterém se tento slovutný občan v roce 1882 narodil. Pokud by se našel nějaký materiál (písemnosti, obrázky apod.), které by vypovídali o Janovi Baše ve smyslu výše naznačeném, byl bych za informace mimořádně zavázán. Předpokládám, že Jan Baše mohl v uvedeném období (z Bratislavy zřejmě odešel do historických zemí nejpozději v roku 1939, nebo hned po odchodu do penze v roku 1936) odejít do Opočna nebo do Dlouhé Lhoty, k příbuzným apod. Pokud je Vám známo, kde je pochován, bude to také informace velmi cenná.

Budu také psát do místa jeho úmrtí do Dlouhé Lhoty a věřím, že ze získaných údajů dáme společně dohromady důstojné informace o jeho životě (zvláště pak ty po jeho odchodu z Bratislavy, kde se na tak významnou osobnost v proměnách času neprávem pozapomnělo.).

Velice bych uvítal, kdyby se na katastrálním úřadě nebo v nějaké firmě u Mladé Boleslavi našel ochotný zeměměřič, který by se tam zeptal (obecní úřad, fara, hospoda, hřbitov...). Lhota je od Boleslavi jen pár kilometrů.Předem všem díky za pomoc

Josef Marek, Bratislava, jozef.marek(zavinac)mail.t-com.sk

vyvěšeno: 05.06.2009
ID článku: 3383
další informace: www.mapy.cz/#x=134356992@y=137160192@z=11@mm=ZP@ax=134529536@ay=137129472@at=Dlouh%C3%A1%20Lhota@ad=Dlouh%C3%A1%20Lhota%20%0Azem%C4%9Bm%C4%9B%C5%99i%C4%8D%20Jan%20Ba%C5%A1e


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Různé
Historie Zajímavosti
[Pošta]