[Home Page]

Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

10. června 2009: Dnes (krátce po poledni) zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve třetím čtení:
„Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů“.

Za navrhovatele novely poslanec Ivan Ohlídal ve svém vystoupení mimo jiné řekl:
„V této novele zeměměřičského zákona se jedná o to, aby osobám s ukončeným vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu zeměměřičského směru geodézie a kartografie bylo umožněno, aby po sedmileté praxi po absolvování a vykonání speciální odborné zkoušky způsobilosti mohly vykonávat jednoduché zeměměřičské úkony, jako jsou ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu atd. Dosud to podle zákona dělat nemohou. Mohou to dělat jenom magistři tohoto studia, to znamená ti, kteří po absolvování magisterského studia museli potom ještě vykonat pětiletou praxi a vykonat tutéž zkoušku odborné způsobilosti.
Takže v rámci této novely rozšiřujeme působnost tohoto zákona i na bakalářské absolventy, kteří, znovu zdůrazňuji, absolvovali sedmiletou praxi a odbornou zkoušku způsobilosti.“

Při hlasování bylo přítomno 145 poslanců a ke schválení tedy bylo potřeba alespoň 73 hlasů.
Pro návrh hlasovalo 61 poslanců, proti návrhu hlasovalo 53 poslanců. Nadpoloviční většiny tedy nebylo dosaženo a s návrhem tak souhlas vysloven nebyl.

(ln)

vyvěšeno: 10.06.2009
ID článku: 3390


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Různé Školství
[Pošta]