[Home Page]

Novela katastrální vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla publikována rozsáhlá novela katastrální vyhlášky

Dne 12.6.2009 byla rozeslána částka 49 Sbírky zákonů ČR, ve které je publikována rozsáhlá novela dosavadní katastrální vyhlášky.

Novelizující předpis je vydán jako:
Vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Celou částku 49 Sbírky zákonů obsahující novou Vyhlášku č. 164/2009 Sb., lze ve formátu pdf (14,7 MB) stáhnout z internetu, a odkaz na její stažení je umístěn na stránkách Ministerstva vnitra ČR na URL:
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/sb049-09-pdf.aspx


Novela katastrální vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1.7.2009.

(ln)

vyvěšeno: 15.06.2009
ID článku: 3392
další informace:http://www.mvcr.cz/soubor/sb049-09-pdf.aspx
www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]